Skip to main content

EK apstiprina ES ikgadējā budžeta projektu 2015. gadam

Trešdien, 11. jūnijā, Eiropas Komisija (EK) apstiprināja Eiropas Savienības (ES) 2015. gada budžeta projektu, kas tiks iesniegts Eiropas Parlamentam un ES Padomei. Budžeta projekts 2015. gadam finanšu ministriem tiks prezentēts šī gada 20. jūnijā ES Ekonomikas un finanšu jautājumu padomes sanāksmē.

“Budžeta projektā maksājumu lielākā proporcija ir vērsta uz ekonomiskās izaugsmes atjaunošanu, primāri novirzot finansējumu nodarbinātības un konkurētspējas veicināšanai, pētniecībai, transportam un jauniešu nodarbinātības iniciatīvai,”norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Priekšlikums ES 2015. gada budžeta kopapjomam ir 142,1 miljardi eiro maksājumu apropriācijās, kas nozīmē 1,4% lielu pieaugumu salīdzinājumā ar 2014. gada budžetu.

Savukārt saistības piedāvātas 145,6 miljardu eiro līmenī, kas ir 2,1% pieaugums, salīdzinot ar 2014. gada budžetu, primāri fokusējoties uz jauno programmu 2014.-2020. periodā īstenošanu pētniecības, inovāciju un uzņēmējdarbības jomās.

Kopumā Finanšu ministrija (FM) piesardzīgi vērtē EK piedāvājumu pilnībā mobilizēt 2015. gadā pieejamos maksājumus, neparedzot pat minimālas elastības iespējas budžeta ietvaros. Tajā pat laikā FM atzīst nepieciešamību nodrošināt pietiekamu finansējuma plūsmu no EK uz dalībvalstīm Kohēzijas politikai, jo 2015. gadā Latvija plāno saņemt ne tikai maksājumus 2007.-2013. gada programmu slēgšanai, bet arī avansa maksājumus par 2014.-2020. gada jaunajām programmām.

Vērtējot pēdējo gadu budžeta ieviešanu, maksājumu iztrūkums Kohēzijas politikā paliek visaugstākais visā ES budžetā, 2013. gadā sasniedzot 23,4 miljardus eiro lielu neapmaksāto dalībvalstu atmaksu pieprasījumu līmeni. Turklāt var sagaidīt, ka maksājumu pieprasījumi Kohēzijas politikā saglabāsies nemainīgi augsti, kas lielā mērā saistīts ar 2007.-2013. gada programmu slēgšanu visās ES dalībvalstīs.

Lai nodrošinātu Latvijas viedokļa saskaņotību, FM, sadarbojoties ar nozaru ministrijām, izstrādās pozīciju par EK priekšlikumu, vērtējot to kontekstā ar visām ES politikām.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405, [email protected]

Dalies ar ziņu