Skip to main content

EK apstiprina, ka Latvijas ES fondu Revīzijas iestādes darbība ir apmierinoša – tiks atsākta izdevumu deklarēšana

Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības (ES) fondu Revīzijas iestāde ir saņēmusi Komisijas (EK) vēstuli, kurā, kā jau paredzēts, tā atzīst, ka ES fondu Revīzijas iestādes darba kvalitāte ir apmierinoša, tādēļ apstiprina Latvijas izdevumu deklarēšanas atjaunošanu.

Pēc vairākkārtējām darba sarunām ar EK un jūnijā notikušās audita vizītes Latvijā, auditori ir secinājuši, ka sistēma ir sakārtota. Tādējādi Valsts kase kā sertifikācijas iestāde atsāks ierastajā kārtībā izdevumu deklarēšanu un maksājumu no EK pieprasīšanu pilnā apmērā.

Jau iepriekš ziņots, ka, ņemot vērā EK mainīto nostāju, īpaši Revīzijas iestādes neatkarības jautājumā, lai mazinātu riskus, FM pieņēma lēmumu uz laiku pārtraukt izdevumu deklarēšanu un maksājumu pieprasīšanu no EK līdz brīdim, kamēr tiks panākta vienošanās ar EK par abpusēji pieņemamu sistēmas risinājumu.

Kopumā EK netika deklarēti izdevumi par periodu no 2010. gada 1. septembra līdz 2011. gada 30. jūnijam, kas drīzumā 190 miljonu latu apmērā tiks atmaksāti no EK.

FM uzsver, ka izdevumu deklarēšanas apturēšana nekādi neskāra projektu īstenotājus, kas savus pieteiktos maksājumus visu laiku saņēma.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Beļkeviča
FM Komunikācijas nodaļa
Tālr. 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu