Skip to main content

Ekonomikas ministrs dosies uz Latvijas – Ukrainas starpvaldību komisijas sēdi Kijevā

Ekonomikas ministrs Artis Kampars 29. un 30. jūnijā uzturēsies darba vizītē Ukrainas galvaspilsētā Kijevā, kur notiks Latvijas – Ukrainas starpvaldību komisijas ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos sēde un abu valstu biznesa forums.

A. Kampars ir starpvaldību komisijas vadītājs no Latvijas puses, savukārt no Ukrainas puses komisijas līdzpriekšsēdētājs ir ekonomikas ministra vietnieks Vladimirs Bandurovs.

29. jūnijā notiks ceturtā starpvaldību komisijas sēde, kuras darba kārtībā būs sadarbība tādās nozarēs kā transports un sakari, enerģētika, lauksaimniecība, tūrisms, reģionālā politika, izglītība un zinātne, vides aizsardzība, kā arī citas perspektīvās jomas turpmākajiem valstu tirdznieciski – ekonomiskajiem sakariem.

30. jūnijā Kijevā notiks Latvijas – Ukrainas biznesa forums, kurā piedalīsies ekonomikas ministru pavadošā uzņēmēju delegācija. Tajā ir pārstāvji no kokapstrādes, pārtikas rūpniecības, transporta un loģistikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, būvniecības u.c. nozarēm.

Darba vizītes ietvaros Kijevā ekonomikas ministram A.Kamparam plānotas arī divpusējas tikšanās ar Ukrainas amatpersonām.

Papildinformācija par Latvijas – Ukrainas sadarbību ekonomikā:

2010. gadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums ar Ukrainu sasniedza 206 milj. USD, kas ierindoja Ukrainu 22. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru starpā.

Eksports uz Ukrainu veidoja 63,8 milj. USD (0,5% no kopējā eksporta), savukārt imports – 142,1 milj. USD (1,2% no kopējā importa), tādejādi Ukraina bija Latvijas 24. nozīmīgākais eksporta un 22. nozīmīgākais importa partneris.

Latvijas preču eksports bija 99,6 milj. USD (2009.gadā 74,6 milj. USD), savukārt imports – 123,3 milj. USD (2009.gadā 81,2 milj. USD).

Latvijas pakalpojumu eksports sasniedza: (-35,8) milj. USD (2009.gadā – 4,4 milj. USD), savukārt imports 18,8 milj. USD (2009.gadā 14,8 milj. USD).

Galvenās Latvijas eksporta preču grupas 2010.gadā bija ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumi, tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi, mehānismi un mehāniskas ierīces; elektroiekārtas, koks un koka izstrādājumi, papīra masa no koksnes; papīrs, kartons.

Savukārt no Ukrainas Latvija 2010.gadā importēja galvenokārt parastos metālus un parasto metālu izstrādājumus, pārtikas rūpniecības ražojumus, satiksmes līdzekļus, akmens, ģipša, cementa, stikla, keramikas izstrādājumus, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumus.

Pēc Latvijas Bankas statistikas datiem Ukrainas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā 2010. gadā bija 77,2 milj. USD un, salīdzinot ar 2009.gadu, investīciju apjoms ir palielinājies par 18%, ierindojot Ukrainu 19. vietā ārvalstu investoru sarakstā. Investīcijas pārsvarā uzkrātas finanšu starpniecībā un operācijās ar nekustamo īpašumu.

Latvijas investori Ukrainā 2010. gadā investīcijās uzkrājuši 40,4 milj. USD, salīdzinot ar 2009.gadu investīciju apjoms ir samazinājies par 29,6% un Ukraina bija 6. nozīmīgākais partneris pēc ārvalstu tiešajām investīcijām no Latvijas. Investīcijas pārsvarā uzkrātas finanšu starpniecībā, operācijās ar nekustamo īpašumu, tirdzniecībā un būvniecībā.

Saskaņā ar „Lursoft” datiem 2011. gada 17. jūnijā Latvijā darbojās 499 uzņēmumi ar Ukrainas kapitālu. Pēc investīcijām Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā Ukraina ierindojas 19. vietā ar kopējo investīciju apjomu 53,8 milj. LVL.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr. 29405397
[email protected]

 

Dalies ar ziņu