Skip to main content

Ekonomikas ministrs piedalīsies ES Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē Budapeštā

Š.g. 12.-13.aprīlī ekonomikas ministrs Artis Kampars piedalīsies Ungārijas prezidentūras Budapeštā organizētajā neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē, kurā paredzētas prezentācijas un diskusijas par Mazās Uzņēmējdarbības akta Eiropai saistītajiem jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot inovatīvu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstībai nepieciešamajiem nosacījumiem.

Sanāksmes laikā paredzētas diskusijas četrās darba grupās par Ungārijas prezidentūras sagatavoto informāciju „Būt inovatīviem un attīstīties starptautiski”, apspriežot lietpratīga regulējuma, uzņēmumu pieeju finansējumam, internacionalizācijas un labākas pārvaldības aspektus.

Ekonomikas ministrs A.Kampars piedalīsies paneļdiskusijā par lietpratīga regulējuma jautājumiem.
MVU lietpratīga regulējuma mērķis ir minimāla ietekme uz uzņēmēju izmaksām un iespējami plašākas iespējas piesaistīt investīcijas. Lai to īstenotu likumdošanai jābūt saprotamai un paredzamai, sistēmai jābūt atklātai un godīgai, kam pamatā ir cieša sadarbība starp valsts institūcijām, biznesa pārstāvjiem, nevalstisko organizāciju sektoru un vietējām pašvaldībām, kā arī starptautiskajām institūcijām, un tai nevajadzētu radīt liekas izmaksas un pienākumus.
MVU attīstībai ir izstrādāti vairāki principi un pasākumi, kas veido lietpratīgu regulējumu un viens no šādiem principiem ir „domā par mazajiem vispirms”.

Lietpratīga regulējuma paneļdiskusijā plānotas debates par nepieciešamajiem pasākumiem, lai sasniegtu lietpratīga regulējuma mērķus.


Informāciju sagatavoja:
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67013193

 

Dalies ar ziņu