Skip to main content

Ekonomikas ministrs tikās ar jauno Kataras vēstnieku Latvijā

Ekonomikas ministrs A.Kampars šodien, 12. aprīlī, tikās ar Kataras Valsts jauno vēstnieku Latvijas Republikā H.E. Hādī Nāsira Mansūra Halīla Alhadžrī viņa akreditācijas vizītes Latvijā laikā, lai pārrunātu iespējas divpusējās ekonomiskās sadarbības paplašināšanai.

Tikšanās laikā puses pārrunāja ar š. g. rudenī plānoto Latvijas uzņēmēju delegācijas vizīti Apvienotajos Arābu Emirātos, Kuveitā un Katarā saistītos jautājumus. Amatpersonas atzina, ka plānotā vizīte pavērs jaunas iespējas abu valstu uzņēmējiem un sekmēs Latvijas un Kataras divpusējo sadarbību.

Ekonomikas ministrs uzsvēra, ka Latvija ir ieinteresēta attīstīt divpusējo ekonomisko sadarbību ar Kataru un perspektīvākā sadarbība ir kokapstrādes, pārtikas ražošanas, farmācijas, IT, kā arī enerģētikas, būvniecības u.c. jomās.

Sarunās ekonomikas ministrs informēja Kataras vēstnieku par Latvijas plāniem īstenot liela reģionālā sašķidrinātās gāzes termināla projektu. Savukārt, vēstnieks atzina, ka Katara ir ieinteresēta attīstīt sadarbību šajā jomā, kā arī sekmēt pieredzes apmaiņu šādu terminālu projektu īstenošanā. Kā zināms, Katara ir pasaulē lielākais sašķidrinātās gāzes ražotājs un 2009. gadā veidoja 20% no pasaules sašķidrinātās gāzes pārdošanas apjomiem.

Tikšanās noslēgumā amatpersonas vienojās, ka turpinās aktīvu sadarbību, lai sekmētu divpusējo ekonomisko attiecību paplašināšanu.

Papildinformācija par Latvijas sadarbību ar Kataru:

2010. gadā Latvijas preču eksports ar Kataru sasniedza 367,8 tūkst. EUR (2009. gadā – 158,3 tūkst. EUR), savukārt imports – 0 EUR (2009. gadā – 0).

Nozīmīgākās preču grupas eksportā: minerālie produkti (kurināmais, nafta un tās produkti) 77,7% un mašīnas, mehānismi; elektriskās iekārtas 22,3%.

2010. gadā Latvijas pakalpojumu eksports ar Kataru sasniedza 376,9 tūkst. EUR (2009. gadā – 272,8 tūkst. EUR), savukārt imports 0 EUR (2009. gadā –0 EUR).

Pēc Latvijas Bankas statistikas datiem no 2000. gada līdz 2010. gada beigām Katara vai nu nav investējusi Latvijā, vai arī investīciju kopapjoms bijis mazāks par 1 milj. LVL. Minētajā laika posmā Latvijas uzkrātās tiešās investīcijas Katarā nav reģistrētas, vai arī to kopapjoms bijis mazāks par 0,1 milj. LVL.

Pēc „Lursoft” datiem Latvijā nav reģistrēts neviens uzņēmums ar Kataras tiešajām investīcijām to pamatkapitālā.
 

Foto no tikšanās

Informāciju sagatavoja:
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67013193

 

Dalies ar ziņu