Skip to main content

Ekonomikas ministrs uzsāk darba tikšanos ciklu ar lielo pilsētu un Rīgas būvvaldēm

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens šodien, 25. augustā un rīt, tiksies ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un Rīgas plānošanas reģiona būvvalžu pārstāvjiem, lai diskutētu par nepieciešamajiem pilnveidojumiem būvniecības normatīvajā regulējumā.

“Manuprāt, šogad novērojamais kritums būvniecības nozarē nav attiecināms tikai uz Eiropas fondu finansējuma samazinājumu, tas ir attiecināms arī uz būvvalžu darba birokratizēšanos," atzīst ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. ”Šodien uzsākam intensīvu konsultāciju ciklu ar būvvaldēm, lai saprastu, kas ir kavējošie jautājumi Būvniecības likumā, Ministru kabineta noteikumos un standartos, kā arī Būvniecības informācijas sistēmā, lai varam pilnveidot visas sistēmas efektīvam un kvalitatīvam darbam.”

Būvniecība ir viens no svarīgākajiem tautsaimniecības attīstības virzītājspēkiem, tāpēc liela nozīme ir videi, kādā būvuzņēmējiem jāstrādā un kam jāveicina to konkurētspēja un pakalpojumu eksports. Ekonomikas ministrija, kā par būvniecības nozari atbildīgā ministrija, augstu vērtē sabiedrības, nozares pārstāvju un pašvaldību iesaistīšanos tiesiskā regulējuma pilnveidošanā līdz šim.

Tādēļ, lai kopīgiem spēkiem veicinātu būvniecības nozares un uzņēmējdarbības vides sakārtošanu ikvienā pašvaldībā un valstī kopumā, Ekonomikas ministrs iniciējis tikšanos ar lielo pilsētu un galvaspilsētas būvvaldēm, lai diskutētu par nepieciešamajiem pilnveidojumiem būvniecības normatīvajā regulējumā.

Papildus informācija:
Elita Rubesa- Voravko
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: 67013193
E-pasts: elita.rubesa @em.gov.lv; [email protected]

Dalies ar ziņu