Skip to main content

Ēlerte: Rīgas domei jākļūst par uzņēmēju partneri

Partijas VIENOTĪBA ekonomiskās programmas prioritātes Rīgai ir godīga konkurence, gudri pakalpojumi un ražīgas investīcijas. Tikai tā Rīga kļūs par attīstības līderi un uzrādīs labāku sniegumu sadarbībā ar uzņēmējiem, šodien Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) un biznesa augstskolas Turība organizētajā diskusijā norādīja partijas Rīgas vēlēšanu saraksta līdere Sarmīte Ēlerte.

“Šobrīd Rīgas domes valdošā koalīcija primāri koncentrējas uz naudas tērēšanu, savukārt uzņēmējiem labvēlīgas vides radīšana palikusi otrajā plānā. Pilsēta neizmanto visu savu potenciālu. Rīgas domei jākļūst par uzņēmēju partneri. Tai ir jānostiprina savas pozīcijas kā institūcijai, kas palīdz biznesam augt. Tikai tā Rīga var kļūt par Latvijas ekonomikas dzinējspēku un tuvoties Skandināvijas valstu dzīves līmenim,” uzsver Ēlerte.

Viens no VIENOTĪBAS ekonomiskā piedāvājuma balstiem Rīgai ir godīga konkurence, kas nozīmē, ka pati pašvaldība uzņēmējdarbībā iesaistās tikai divos gadījumos – lai kompensētu tirgus nepilnības vai lai nodrošinātu stratēģiski svarīgus uzdevumus – sociālus un uz infrastruktūras attīstību orientētus projektus.

“Rīgas domes kapitālsabiedrībām nav jāiesaistās biznesā, kurā tirgus jau ir pārsātināts ar piedāvājumu. Piemēram, „Rīgas ūdens” ideja par kompānijas “Aqua Rīga” izveidi fasētā ūdens ražošanai ir spilgtākais un sliktākais piemērs tam, kā Rīgas dome grasās kropļot konkurenci un pildīt valsts pārvaldei neraksturīgas funkcijas. Pareizāk būtu bijis uzņēmējiem izsolīt pieeju Rīgas ūdens resursiem, lai radītu pretēju efektu – atbalstītu un veicinātu biznesu. Lai izskaustu negodīgu konkurenci, VIENOTĪBAS redzējums paredz reizi trijos gados izvērtēt kapitālsabiedrības funkcijas un atteikties no tām, kurās būs saskatāmas tirgu kropļojošas pazīmes,” uzskata Ēlerte.

Kā otru svarīgāko faktoru uzņēmējdarbības attīstībai Rīgā VIENOTĪBA izvirzījusi gudru pakalpojumu nodrošināšanu. Tāpat uzņēmējiem draudzīgas vides attīstībai galvaspilsētā, balstoties uz Pasaules Bankas Doing Business metodiku, jāpieņem un konsekventi jāīsteno uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plāns.

“Gudri pakalpojumi nozīmē, ka Rīgas dome kalpo rīdziniekiem, tai skaitā uzņēmējiem, piedāvājot saprotamus, ērtus un atbalstošus pakalpojumus. Lai uzlabotu domes darbu un motivētu ierēdņus strādāt labāk, klientu apmierinātība ar sniegtajiem pakalpojumiem jāsasaista ar ierēdņu atalgojumu. Svarīgākās jomas, kurās nepieciešami tūlītēji uzlabojumi, ir būvniecības, zemes lietošanas un tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtība. Piemēram, kafejnīcu terasēm atļaujas jāsaņem uz vairākiem gadiem, nevis katru gadu process jāiziet no jauna,” norāda Ēlerte.

Tikmēr ražīgas investīcijas Rīgai primāri jānovirza ražošanas attīstībai.

“Mūsu mērķis ir mērķtiecīga investīciju piesaiste ražošanai, kas dos pozitīvu efektu un attīstīs arī citus sektorus. Jāatzīst, ka šobrīd Rīgas dome paļaujas uz citu organizāciju spēju uzrunāt Rīgai interesantus investorus. Šī pieeja ir jāmaina, un domei jāuzņemas daudz lielāka iniciatīva, kļūstot par investoru medniekiem. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir ražošanai atbilstošas infrastruktūras izveide, ko var izdarīt ar Eiropas fondu līdzekļiem, apgūstot un Rīgā ieguldot vidēji 200 miljonus eiro. Industriālajās zonās sadarbībā ar privātajiem uzņēmējiem jāattīsta jauni industriālie parki un tām teritorijām, kurās lielākoties tiek izvietoti ražošanas uzņēmumi, kas kopā nodarbina vismaz 100 cilvēkus, jāpiemēro nekustamo īpašumu nodokļu atlaide 90% apjomā,” uzsver Ēlerte.

Dalies ar ziņu