Skip to main content

Ēlerte sola atbalstu nevalstiskajām kultūras iestādēm

Darbu sākusi jaunā kultūras ministre Sarmīte Ēlerte (PS). Runājot par saviem galvenajiem uzdevumiem, viņa sola atbalstu arī nevalstiskajām kultūras iestādēm, tostarp neatkarīgajiem teātriem.

Ēlerte pauda viedokli, ka "nevalstiskās kultūras iestādes dod ļoti nozīmīgu un mākslinieciski augstvērtīgu pienesumu kultūrai".

Ēlerte apgalvoja, ka neplāno kādas būtiskas izmaiņas Kultūras ministrijas struktūrā. "Kultūras ministrijā strādā ļoti kompetenti cilvēki, un es ceru, ka kopā mums izdosies realizēt jaunās valdības deklarācijā izvirzītos mērķus," teica ministre.

Ēlerte piebilda, ka, būdama Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētāja, viņa labi zina gan stāvokli Kultūras ministrijā, gan kultūras nozarē kopumā.

Par tuvāko svarīgāko uzdevumu Ēlerte nosauca darbu pie 2011. gada valsts budžeta, piebilstot, ka "nacionālās kultūras iestādes patlaban atrodas uz izdzīvošanas robežas". Vienlaikus jaunā kultūras ministre uzsvēra, ka "Latvijas kultūra un māksla ir viens vispieprasītākajiem eksporta produktiem".

Jaunās valdības deklarācijā tiek solīts izstrādāt nacionālās identitātes un integrācijas valsts programmu ar mērķi stiprināt piederības sajūtu Latvijai un sekmēt latviešu valodas saglabāšanu un izplatību – nacionālās valsts identitātes pamatu, latviskās kultūrtelpas nostiprināšanu, atbalstīsim mazākumtautību kultūru savpatnību.

Valdība arī sola nodrošināt Latvijas daudzveidīgā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt tā pilnvērtīgu izmantošanu, pieejamību un aktīvu apriti, veicināt reģionu kultūras un valodas savdabības uzturēšanu un attīstību.

Valdības deklarācijā ir arī apņemšanās stiprināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktību, atjaunojot mērķdotācijas pašvaldību amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai atbilstoši budžeta iespējām, veidot vienotu organizatorisko struktūru Latvijas tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanai un pārmantošanai.

Valdība sola celt kultūras jomas augstākās izglītības kvalitāti un starptautisko konkurētspēju, profesionālās izglītības kvalitāti un sasaisti ar darba tirgu, veicināsim profesionālās ievirzes izglītības pieejamību un paplašināsim piedāvājumu mūžizglītībai.

Tiek solīts izstrādāt likumu par sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem un precizēt valsts pasūtījumu sabiedriskajai televīzijai un radio un ar likumu noteikt pienācīgu raidlaiku elektronisko mēdiju skatāmākajā un klausāmākajā laikā programmām latviešu valodā.

Atbilstoši budžeta iespējām pakāpeniski tikšot atjaunots Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansējums, to nosakot 15% apmērā no kultūras funkciju nodrošināšanai paredzētā finansējuma.

Valdības deklarācijā ir arī apņemšanās līdz 2012. gadam pabeigt Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas būvniecību un veidot to par modernu pasaules līmeņa zināšanu centru.

 

Dalies ar ziņu