Skip to main content

EM: par IKP ātro novērtējumu 2011. gada 1. ceturksnī

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes ātro novērtējumu iekšzemes kopprodukts (IKP) Latvijā 2011.gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, ir palielinājies par 0,2% (pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem). Tas nozīmē, ka jau sešus ceturkšņus pēc kārtas IKP apjomi Latvijā pakāpeniski palielinās. Kopš ekonomikas zemākā punkta 2009. gada nogalē IKP ir pieaudzis par 3,8%. Salīdzinājumā ar 2010. gada 1. ceturksni IKP ir palielinājies par 3,4%.

Ekonomikas ministrs Artis Kampars norāda, ka „ministrijas ekspertu veiktā analīze rāda, ka ekonomiskās situācijas uzlabošanos galvenokārt nosaka eksporta apjomu pieaugums un ar eksportu saistīto nozaru izaugsme. Eksportam ir ļoti liela loma Latvijas tautsaimniecības atveseļošanās procesā, tāpēc valsts mērķtiecīgi sniegusi atbalstu komersantu eksportspējas stiprināšanai gan atbalstot to dalību ārvalstu izstādēs, gan sniedzot eksporta kredītu garantijas, gan atbalstot ražošanas paplašināšanos un modernizāciju. Ar gandarījumu var secināt, ka eksporta pieaugumu nosaka ne tikai situācijas uzlabošanās ārvalstu tirgos un pieprasījuma pieaugums, bet arī Latvijas ražotāju preču konkurētspējas palielināšanās.”

Kā rāda pēdējie dati par Latvijas eksportu, tad šī gada 1. ceturksnī preču eksporta apjoms par vairāk kā 40% pārsniedz iepriekšējā gada atbilstošā perioda līmeni (faktiskajās cenās). Apjomu palielinājums ir vērojams visās preču eksporta grupās. Gandrīz trešo daļu no visa eksporta pieauguma nodrošināja koksne un tās izstrādājumu eksports. Lielu ieguldījumu eksportā deva arī metālu un to izstrādājumu, kā arī lauksaimniecības un pārtikas produkcijas eksporta pieaugums.

Eksportu iespēju paplašināšanās ir pamats apstrādes rūpniecības ražošanas apjomu pieaugumam, kas 2011. gada 1. ceturksnī par 14,8% pārsniedza 2010. gada 1. ceturkšņa līmeni.

Veiktā analīze rāda, ka izaugsme pakāpeniski atjaunojas gandrīz visās preču un pakalpojumu nozarēs, vienīgi būvniecības apjomi atpaliek no iepriekšējā gada rādītāja.

Pakāpeniski sāk stabilizēties arī privātais patēriņš, par ko liecina mazumtirdzniecības apgrozījuma palielinājums. Mazumtirdzniecības apgrozījums 2011. gada 1. ceturksnī bija par 1,8% lielāks nekā 2010. gada 1. ceturksnī. Privātā patēriņa pakāpenisko pieaugumu galvenokārt veicina situācijas uzlabošanās darba tirgū – sāk pieaugt nodarbinātība, un vairs nesamazinās darba samaksa.

Ekonomikas ministrija prognozē, ka 2011. gada kopējā izaugsme būs pozitīva, un IKP apjoms par 3,5% var pārsniegt 2010. gada līmeni. Tāpat kā 2010. gadā arī šogad galvenais ekonomikas dzinulis būs eksports.

Informāciju sagatavoja:
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 67013193

 

Dalies ar ziņu