Skip to main content

EM viedoklis par patēriņa cenu izmaiņām 2010. gadā

Atšķirībā no 2009. gada, kad kopējais cenu līmenis Latvijā pakāpeniski samazinājās, 2010.gadā tās atsāka palielināties. Gada laikā patēriņa groza cenu līmenis ir pieaudzis par 2,5 %, t.sk. precēm – par 4,3 %, bet pakalpojumiem bija vērojams cenu samazinājums – par 2,1 %.

Tomēr, ņemot vērā augsto cenu bāzes efektu 2009.gada sākumā, jāatzīst, ka 2010.gada vidējais cenu līmenis bija par 1,1% zemāks nekā iepriekšējā gadā.

Cenu kāpumu 2010. gadā, galvenokārt, ietekmēja pasaules cenu kāpums pārtikai un enerģētikas resursiem. Pārtikas cenu pieaugums noteica kopējā patēriņa cenu indeksa (PCI) pieaugumu par 2 procentu punktiem (pp), siltumenerģijas – par 0,8 pp un degvielas – par 0,9 pp. Pārējo preču un pakalpojumu grupu cenu izmaiņas kopumā samazināja 2010. gada PCI .

Savukārt, pārtikas un it īpaši enerģētikas cenu palielinājumu, galvenokārt, noteica ārējie apstākļi, t.i., pasaules cenu kāpums šiem produktiem, kā arī dolāra kursa kāpums. Zināma ietekme uz cenu kāpumu bija arī pakāpeniskajam ekonomisko aktivitāšu kāpumam ES un citās mūsu tirdzniecības partnervalstīs, kas ietekmēja arī citu resursu un izejvielu cenu kāpumu.

Eksperti prognozē, ka naftas cenu pieaugums turpināsies arī tuvākajā laikā, tādejādi radot pakārtotu ietekmi arī uz rūpniecības galaproduktu cenām. Šo efektu var daļēji mazināt vairāku valstu uzsāktie budžeta konsolidācijas pasākumi izdevumu samazināšanai, lai līdzsvarotu valsts finansiālo stāvokli.

Arī Latvijas kopējo cenu līmeni ietekmēs budžeta konsolidācijas pasākumi. To ietekme būs divējāda. Cenas gada sākumā palielinās paceltais pievienotās vērtības un akcīzes nodoklis. Šī iemesla dēļ cenu palielinājums var būt par 1 – 1,2 %. Savukārt budžeta izmaksu samazinājums nedaudz piebremzēs privāto patēriņu, kas mazinās iespējas palielināt preču un, galvenokārt, pakalpojumu cenas. Tāpat situācija darba tirgū 2011. gadā uzlabosies minimāli, darba algu kāpums būs neliels, tāpēc algas nebūs zīmīgs inflāciju veicinošs faktors.

Ekonomikas ministrija prognozē, ka kopējais cenu kāpums 2011. gadā var sasniegt 2,6 % (12 mēnešu inflācija), kas atbilst 3,5 % lielai gada vidējai inflācijai.

 

Informāciju sagatavoja:
Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta
Departamenta direktora vietniece
Gunta Piņķe

Dalies ar ziņu