Skip to main content

ES Austrumu partnerības sanāksmē diskutē par tālākajiem soļiem Austrumu partnerības attīstībā

13. decembrī ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalījās Briselē notiekošajā ES Austrumu partnerības (AP) ārlietu ministru sanāksmē. Ministri kopā ar Augsto pārstāvi K.Eštoni un komisāru Š.Fīli sprieda par AP līdzšinējo ieviešanu, kā arī par tās tālākajiem uzdevumiem.

Ģ. V. Kristovskis pauda atbalstu AP sadarbības padziļināšanai, uzsverot tās pozitīvo lomu ES reformu īstenošanā partnervalstīs. Viņš atzinīgi novērtēja AP līdzšinējos rezultātus – progresu sarunās par Asociācijas līgumiem un padziļinātajiem brīvās tirdzniecības līgumiem, kā arī par vīzu atvieglojumiem un vīzu liberalizāciju. Papildus jau esošajiem pasākumiem ir jāmeklē iespējas iesaistīt partneres arī ES politikās, programmās un aģentūrās.

Ģ. V. Kristovskis mudināja partnervalstis aktīvāk izmantot AP sadarbības potenciālu. Viņš norādīja, ka katras partnervalsts individuālie sasniegumi ir pamatā tās tuvināšanās tempam ES. ES prasību ieviešana ir sarežģīts uzdevums, kam nepieciešami apjomīgi resursi, tai skaitā – institūciju stiprināšanai. Tāpēc AP ir nepieciešams nodrošināt atbilstošu finansējumu.

Ministri atzinīgi novērtēja AP Pilsoniskās sabiedrības foruma darbu un uzklausīja tā sagatavotās rekomendācijas.

Augstā pārstāve Eštone un ES ministri mudināja pievērst uzmanību arī drošības jautājumiem, tai skaitā, iesaldēto konfliktu risinājumam AP reģionā.

Ministri uzsvēra, ka šībrīža uzdevums ir labi sagatavoties AP Budapeštas samitam nākamā gada 27.maijā. Samitam ir jāfokusējas uz konkrētu praktisko rīcību AP ieviešanā.

Austrumu partnerības sanāksmē piedalījās 27 ES dalībvalstu un 6 Austrumu partnerības valstu – Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas ārlietu ministri.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu mnistrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

Dalies ar ziņu