Skip to main content

ES fondu jaunais plānošanas periods oficiāli atklāts

Sestdien, 22.novembrī Ministru kabinetā notika oficiālais Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” atklāšanas pasākums. Darbības programma nosaka ES fondu investīciju principus, sasniedzamos rezultātus un atbalsta jomas nākamajiem septiņiem plānošanas perioda gadiem.

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Komisija (EK) oficiāli apstiprināja 11. novembrī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma, atklājot pasākumu, pauda gandarījumu par kopīgi paveikto: „Lepojos, ka Latvija ir starp pirmajām dalībvalstīm, kuras darbības programma ir oficiāli apstiprināta. Pateicoties sadarbības partneru aktīvai darbībai, varu apgalvot, ka 2014. – 2020. gada plānošanas perioda plānotie ieguldījumi veicinās Latvijas attīstību un izaugsmi un tiks sasniegti visi plānotie mērķi.”

„Par ES fondiem mēs parasti runājam „ciparu valodā” – cik naudas Latvijai tiks piešķirts uz septiņiem gadiem, kāds būs nepieciešamais līdzfinansējuma apjoms, par cik procentiem no pieejamā finansējuma noslēgti līgumi. Iedomāsimies, kāda Latvija izskatītos, ja „Eiropas naudas” pēdējos desmit gados nebūtu bijis – ne izbūvēti ceļi, ne siltinātas ēkas, ne papildu līdzekļi uzņēmumu attīstībai. „Eiropas nauda” Latvijai bija neatsverams atspaids krīzes gados, un es ceru, ka nākamajos septiņos gados tā palīdzēs Latvijai kļūt stiprākai,” savā uzrunā pauda EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka.

Savukārt EK Reģionālās politikas komisāre Korina Krecu (Corina Creţu) savā video uzrunā norādīja: "ES dalībvalstu vidū Latvija ir viena no pirmajām, kas definējusi savu politikas programmu attiecībā uz ES fondiem. Tas nozīmē, ka Latvija var sākt nopietni strādāt, lai veicinātu izaugsmi, taču tas nozīmē arī to, ka Latvija būs kā paraugs citām ES dalībvalstīm. Patlaban viss ir atkarīgs tikai no Latvijas šīs programmas veiksmīgā realizēšanā. Tostarp jāsāk identificēt, atlasīt un īstenot augstas kvalitātes projektus, kas piedāvātu labākos risinājumus Latvijas izaugsmei.”

2014.-2020. gadā nozīmīgākās ES investīcijas paredzēts novirzīt nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaita samazināšanai, sniedzot atbilstošas apmācības, uzlabojot veselības stāvokli un integrējot darba tirgū, kā arī nodarbinātības veicināšanai, integrējot ilgtermiņa bezdarbniekus un jauniešus darba tirgū. ES fondu atbalsts paredzēts arī primārās enerģijas patēriņa samazināšanai, uzlabojot energoefektivitāti privātajā un publiskajā dzīvojamajā fondā, uzlabojot energoefektivitāti industriālajā ražošanā un atbalstot energoefektivitātes palielināšanu sabiedriskajā transportā.

Tāpat plānota investīciju palielināšana pētniecībā un attīstībā, privāto investīciju piesaistes veicināšana, kā arī sadarbības aktivizēšana starp pētniecības institūcijām un uzņēmējiem. ES fondu ieguldījumi plānoti arī informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un transporta infrastruktūras uzlabojumiem, kas tieši ietekmē ekonomikas produktivitāti, kalpo par pamatu inovācijām un palielina iekšējo un ārējo mobilitāti cilvēkiem un precēm.

Finanšu ministrs Jānis Reirs atzina: „Kohēzijas politikai ir ļoti liela nozīme Latvijas valsts attīstībā. Mēs pilnībā apzināmies izaicinājumus, ar ko jāsaskaras Latvijai vidējā termiņā un ilgtermiņā, bet, atbalstot ilgtspējīgus projektus un apgūstot ES finansējumu, mēs spēsim sasniegt Latvijas Nacionālās reformu programmas „Eiropa 2020” stratēģiju, kā arī Latvijas Nacionālās attīstības plāna 2014.–2020.gadam mērķus. Stratēģiskais redzējums balstīts uz trūkumu un vajadzību analīzi, savukārt risinājumi vērsti uz efektīvu, ilgtspējīgu attīstību un rezultātiem. Definētie prioritārie virzieni un specifiskie atbalsta mērķi koncentrēti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, kas dos vislielāko atdevi ekonomikas attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai.”

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ES fondu jautājumos Armands Eberhards noslēgumā iepazīstināja ar finansējuma dalījumu jau konkrētos sasniedzamajos mērķos un savā uzrunā akcentēja: „Jaunais ES fondu plānošanas periods sniegs mūsu valstij iespēju nākamo septiņu gadu laikā saņemt un ieguldīt 4,4 miljardus eiro Latvijas un tās iedzīvotāju attīstībā un izaugsmē. Jāpiemin, ka Latvija būs ceturtā lielākā neto saņēmēja starp visām dalībvalstīm un uz katru iedzīvotāju 2014.-2020.gada periodā no ES budžeta saņemsim aptuveni 3000 eiro. Latvijas mērķis nākamā plānošanas perioda ietvaros ir arvien tuvoties vidējam ES labklājības līmenim, gudri un atbildīgi izmantojot mums sniegtās ES fondu iespējas.”

Video – "ES fondi – augam kopā!"

Infografika – ES fondi Latvijā

Prezentācija – “ES fondi – augam kopā!” 

 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Raboviča
Komunikācijas departamenta vecākā eksperte
Tālr.: 67083880
E-pasts: [email protected]

 

Dalies ar ziņu