Skip to main content

ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē lemj par Frontex aģentūras stiprināšanu un efektīva atgriešanas mehānisma izveidi

Piektdien, 9.oktobrī, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis piedalījās ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē Luksemburgā, lai pārrunātu risinājumus cīņai ar migrācijas krīzi un terorismu.

Sanāksmē iekšlietu ministrs R.Kozlovskis norādīja uz nepieciešamību steidzami stiprināt kopējo ES ārējo robežu pārvaldību, kas nav jāsāk no nulles, jo noteikts darbs vairāku gadu garumā jau paveikts. Ministrs norādīja, ka jāattīsta Frontex spējas un kapacitāte ātri un elastīgi sniegt atbalstu dalībvalstīm, kas saskaras ar paaugstinātu migrācijas spiedienu. Svarīgi nodrošināt Frontex pastāvīgi pieejamus materiāltehniskos resursus, kā arī ātri mobilizējamus cilvēkresursus. Vienlaikus ministrs norādīja, ka Latvija arī turpmāk ir gatava aktīvi piedalīties ar tehniku un cilvēkresursiem Frontex darbībā un stiprināšanā.

Lai uzlabotu atgriešanas politiku, Eiropas Komisija ir izstrādājusi rīcības plānu, kas paredz pasākumus ne tikai īstermiņā, bet arī ilgākam laika posmam. Tāpat Eiropas Komisija ir izstrādājusi Rokasgrāmatu atgriešanās jautājumos, kas apkopo gadu gaitā uzkrāto pieredzi. Padomē tika uzsvērts, ka saskaņota, uzticama un efektīva atgriešanas politika attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kuri ES dalībvalstīs uzturas nelikumīgi, ir būtiska daļa no visaptverošas ES migrācijas politikas.

Padomes izstrādātie secinājumi (http://bit.ly/1RxAfkf) apkopo veicamos pasākumus ne tikai ES, bet arī nacionālajā līmenī. Padome apstiprināja arī papildu 800 miljonu finansējumu dalībvalstīm Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondā 2014. – 2020. gadam.

Ministri tika informēti par progresu, kas panākts diskusijās par tiesību aktu projektiem patvēruma jomā, kurus EK prezentēja šā gada 9.septembrī, tai skaitā, regulas projektu, ar kuru izveido drošo izcelsmes valstu sarakstu.

Sanāksmē ministri arī tika informēti par aktualitātēm cīņā ar organizēto pārrobežu noziedzību un terorismu, kā arī šaujamieroču nelikumīgu tirdzniecību. Ministri tika arī informēti par progresu, kas panākts diskusijās par Eiropas Savienības Pasažieru datu reģistra (PNR) izveidošanu.

Padome pieņēma par cīņu ar šaujamieroču nelegālu tirdzniecību.

Informāciju sagatavoja:
Daiga Holma
Iekšlietu ministra
Padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr:29723599
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu