Skip to main content

Februārī trūcīgo skaits samazinājies par 1,1 tūkstoti cilvēku

Arī 2013. gada februārī turpinās tendence samazināties trūcīgo cilvēku skaitam. 2013. gada februārī trūcīgo skaits Latvijā, salīdzinot ar janvāri, sarucis par vēl 1139 cilvēkiem, liecina Labklājības ministrijas (LM) operatīvā informācija.

Ja 2013. gada janvārī par trūcīgu bija atzīts 108 661 cilvēks, tad februārī šis rādītājs samazinājies par 1139 cilvēkiem un bija 107 522 cilvēki. Gada laikā trūcīgo cilvēku skaita samazinājums pārsniedz 53 tūkstošus, proti, 2012.gada februārī šāds statuss bija piešķirts 160 671 cilvēkam.

Sociālās palīdzības pabalstiem pašvaldībās 2013.gada februārī izlietoti 4,5 miljoni latu. No tiem 917,5 tūkstoši latu bija nepieciešami garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta izmaksai, bet 2,38 miljoni latu – dzīvokļu pabalstu izmaksai. Jāatzīmē, ka februārī ievērojami – par 687,5 tūkstošiem – pieaugusi tieši dzīvokļu pabalstos izmaksātā summa, salīdzinot ar janvāri.

LM atgādina, ka šogad norisinās virkne pasākumu, kas ļaus darbspējīgajiem iedzīvotājiem atgriezties darba tirgū un samazinās nepieciešamību vērsties pēc pašvaldību atbalsta GMI līmeņa nodrošināšanai. Viens no būtiskākajiem pasākumiem ir reģionālās mobilitātes programma „Darbs Latvijā”, ko šonedēļ uzsākusi īstenot Nodarbinātības valsts aģentūra.

Programmā „Darbs Latvijā” ilgstošajiem bezdarbniekiem, kuri vēlēsies atgriezties darba tirgū, strādājot vismaz 20 kilometru attālumā no savas dzīvesvietas, nodrošinās finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmajos četros darba mēnešos.

Atgādinām, ka jau pašlaik ir stājušies spēkā vairāki pasākumi, kas uzlabo Latvijas iedzīvotāju sociālo drošību laikā, kad viņi nevar gūt ienākumus no darba. To skaitā ir dubultoti maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu izmaksu griesti, palielināts vecāku pabalsta minimālais apmērs. Tāpat sociāli apdrošinātiem cilvēkiem bezdarba periodā no 2013. gada bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods noteikts deviņu mēnešu garumā visiem saņēmējiem neatkarīgi no iepriekšējā apdrošināšanas iemaksu stāža.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26100727
[email protected]

Dalies ar ziņu