Skip to main content

Finanšu ministrija iepazīstina sociālos partnerus ar 2015. gada budžeta projektu

Piektdien, 17. oktobrī, Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē (NTSP) Finanšu ministrijas (FM) vadība informēja sociālos partnerus par budžeta plāna projektu 2015. gadam un ministriju iesniegtajām jaunajām politikas iniciatīvām (JPI) 2015., 2016. un 2017. gadam.

Ministru kabineta apstiprinātais budžeta plāns ir sagatavots pie nemainīgas politikas scenārija, ņemot vērā atjaunotās makroekonomiskās prognozes. Pie šāda scenārija vispārējās valdības budžeta ieņēmumi tiek prognozēti 33% no IKP, bet izdevumi 34,0% no IKP. Tiek prognozēts deficīts 1,0% apmērā no IKP un valsts parāds – 34,6% no IKP.

“Prognozētais deficīts atbilst fiskālās disciplīnas noteikumu pieļaujamai robežai. Fiskālās prognozes norāda arī uz to, ka nākamā gada budžeta sagatavošanā valsts būs ļoti ierobežota iespējās uzsākt jaunus izdevumus palielinošus vai ieņēmumus samazinošus pasākumus, jo būs jāatrod attiecīgi kompensējošie pasākumi,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Budžeta plāns ir veids, kādā tiek īstenota Eiropas Savienības (ES) ciešāka iesaiste dalībvalstu budžetu sagatavošanā. Ja EK konstatē, ka budžeta plāns būtiski pārkāpj ES fiskālās disciplīnas noteikumus, tā var noraidīt budžeta plānu un pieprasīt dalībvalstij veikt izmaiņas un iesniegt to atkārtoti. Tāpat EK savā atzinumā var sniegt rekomendācijas plāna uzlabošanai. Procedūra paredz, ka nacionālie parlamenti ņem vērā EK atzinumu, pieņemot galīgajā lasījumā valsts budžetu.

Tāpat NTSP sēdes laikā sociālie partneri tika informēti arī par ministriju JPI 2015., 2016. un 2017. gadam, kurā analizēti ministriju iesniegtie pieprasījumi.

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes jaunajām politikas iniciatīvām 2015. gadā pieprasījušas 567,7 miljonus eiro, 2016. gadā – 942 miljonus eiro un 2017. gadā – 1 199,5 miljonus eiro. Kopumā FM un Pārresoru koordinācijas centrā (PKC) ministrijas, citas centrālās valsts iestādes, kā arī neatkarīgās institūcijas iesniedza 379 pieprasījumus JPI.

Visvairāk līdzekļus nākamā gada budžetā papildus pieprasījusi Izglītības un zinātnes ministrija – 111,2 miljonus eiro 2015. gadā, 160,1 miljonu eiro 2016. gadā un 176,7 miljonus eiro 2017. gadā. Apjomīgu papildu finansējumu nākamo gadu budžetos pieprasījusi arī Veselības ministrija, attiecīgi 110,2 miljonus eiro, 223,6 miljonus eiro un 373,3 miljonus eiro, kā arī Satiksmes ministrija savu vajadzību nodrošināšanai 2015. gadā papildu pieprasījusi 91,1 miljonu eiro, 2016. gadā – 143,1 miljonu eiro un 2017. gadā – 172 miljonus eiro.

Visiem JPI pasākumiem tika vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, attiecīgi Nacionālajam attīstības plānam un Valsts aizsardzības koncepcijai. Tāpat izvērtēti arī pasākumi, kurus ministrijas iesniegušas administratīvās kapacitātes stiprināšanai.

Īpaši svarīgi ir nodrošināt, ka 2015. gada budžets tiek pieņemts un stājas spēkā līdz 2015. gada 1. janvārim. FM šobrīd strādā pie iespējamā budžeta sagatavošanas grafika un tas ir ļoti saspringts, lai iekļautos noteiktajā laikā, kas atbilst valdības uzdevumam iesniegt to MK līdz 10. novembrim jaunajai valdībai apstiprināšanai.

2015.gada budžeta plāns

Ministriju iesniegtās jaunās politikas iniciatīvas 2015., 2016. un 2017.gadam

Informācijas sagatavotājs:
Laura Upīte
Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tālr.: 67083881, [email protected]

Dalies ar ziņu