Skip to main content

Finanšu ministrs diskutē ar LBAS par eiro ieviešanu Latvijā

Ceturtdien, 31. janvārī, finanšu ministrs Andris Vilks tikās ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, kas saistīti ar plānoto eiro ieviešanas norisi Latvijā. Diskusijā piedalījās arī Finanšu ministrijas eksperti, Latvijas Bankas pārstāvji, Igaunijas Arodbiedrību konfederācijas priekšsēdētājs un citi.

„Šādā Latvijai vēsturiskā dienā, kad tika pieņemts Eiro ieviešanas likums, ir nozīmīgi un likumsakarīgi tikties ar darba ņēmēju interešu aizstāvības organizāciju pārstāvjiem, lai diskutētu par gaidāmo eiro ieviešanu Latvijā un atbildēt uz arodbiedrību pārstāvju jautājumiem, jo eiro ieviešana skars ikkatru Latvijas iedzīvotāju. Pašreizējā ekonomikas attīstība mums ļauj atgriezties pie augstākā līmeņa diskusijas par minimālās algas palielināšanu no 2014. gada, kas kopā ar jau apstiprināto darbaspēka nodokļu samazināšanu un vienotās Eiropas valūtas ieviešanu dos stabilu pamatu iedzīvotāju labklājības tuvināšanai Eiropas vidējam līmenim,” uzsver finanšu ministrs Andris Vilks.

Uzsverot, ka valdībai primāri jānodrošina prasmīga saimniekošana un atbildīga fiskālā politika, ministrs vienlaikus akcentēja, ka ar eiro mūsu valsts ekonomiskā veselība būs krietni noturīgāka pret krīzēm un satricinājumiem.

Sarunas gaitā tika pārrunāts plašs sabiedrību interesējošu un aktuālu jautājumu loks, tai skaitā eiro ieviešanas ietekme uz Latvijas tautsaimniecību, eirozonas finansiālā un ekonomiskā stabilitāte un iespējamie riski. Finanšu ministrs iepazīstināja ar konkrētiem aprēķiniem par eiro ieviešanas ieguvumiem gan budžeta jomā, gan tirdzniecības jomā. Strādājot ar daudzām valūtām, rodas izmaksas, un cenas ir grūti salīdzināt vienotā tirgū. Vienotā valūta eiro novērš šos trūkumus un sniedz priekšrocības gan patērētājiem, gan uzņēmējiem, jo vienota valūta ir vienota tirgus papildinājums, kas nodrošina pārrobežu sadarbību un atvieglo norēķinu sistēmu.

Atbildot uz jautājumiem par iespējamo cenu celšanos, eksperti norādīja, ka saistībā ar atsevišķu tirgotāju veikto cenu papildu noapaļošanu mazumtirdzniecībā ir iespējams kopumā neliels cenu pieaugums, parasti 0,2 % robežās jeb plus divi santīmi desmit latu pirkumā. Taču atkarībā no ekonomikas procesiem cenas var arī samazināties, kā arī iespējams, ka, veidojoties ietaupījumam no ES tiešmaksājumu konvertācijas un kredītiem kļūstot lētākiem (valsts kredītreitingu paaugstināšanas rezultātā), lauksaimniecības produktu cenas varētu pat samazināties, jo samazinās izmaksas. Turklāt ekonomiskā analīze liecina, ka ir daudzi citi faktori, kas virza inflācijas tempus daudz spēcīgāk, nekā valūtas nomaiņa.

Eiro ieviešanas rezultātā aug kopējais ekonomiskās aktivitātes līmenis. Tas var nozīmēt arī zināmu algu pieaugumu, kā arī lielāku preču un pakalpojumu apriti tirgū, kas atspoguļotos arī uzņēmumu naudas apritē. Paredzams, ka Latvijas tautsaimniecība attīstīsies straujāk par vidējiem tempiem Eiropas Savienībā un eirozonā un ka dzīves līmenis tuvosies vidējam Eiropas līmenim.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu