Skip to main content

Finanšu ministrs: investīciju plānam jāsāk darboties līdz 2015. gada vidum

Brisele, 2015. gada 21. janvāris. – Trešdien, 21. janvārī, finanšu ministrs Jānis Reirs tikās un apmainījās viedokļiem ar Eiropas Parlamenta (EP) Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) deputātiem. Tikšanās laikā būtiskākās diskusijas bija par vispārēju Eiropas Savienības (ES) ekonomisko izaugsmi un pārdomātas ekonomiskās, finanšu un fiskālās politikas īstenošanas nepieciešamību, kā arī par mērķi pēc iespējas drīzāk nodrošināt Investīciju plāna Eiropai iedzīvināšanu.

Kā galvenos virzienus, kas raksturos sadarbību ar ECON komitejas deputātiem Latvijas prezidentūras laikā, ministrs minēja konkurētspēju, investīcijas, ekonomikas pārvaldību, banku savienību, finanšu tirgus regulējumu un nodokļu politikas jautājumus.

“Latvija kā prezidējošā valsts ES Padomē strādās pie tā, lai Investīciju plāns Eiropai mūsu prezidentūras laikā varētu sākt darboties. Šajā jautājumā sagaidām ciešu iesaistīto pušu sadarbību un konstruktīvu dialogu ar visiem partneriem,” uzrunājot EP komitejas deputātus, norādīja finanšu ministrs Jānis Reirs.

Turpinot par ES ekonomikas attīstību, ministrs norādīja, ka Eiropai ir jākļūst konkurētspējīgākai, lai panāktu izaugsmi. Ministrs skaidroja, ka ir jāveicina investīcijas, īpaši jaunos, konkurētspējīgos produktos un pakalpojumos. “Tikai attīstot konkurētspējīgu rūpniecības un pakalpojumu sektoru, Eiropa var sekmēt darbavietu radīšanu un tādējādi nodrošināt sociālo kohēziju,” norādīja ministrs. Turpinot J. Reirs norādīja, ka šis kopīgais mērķis ir sasniedzams ar izaugsmi veicinošiem investīciju pasākumiem, kas stingri sakņojas efektīvās strukturālās reformās un pārdomātā fiskālajā politikā.

Runājot par Banku savienību, J. Reirs norādīja, ka jau pagājušajā gadā tika sperti vairāki ļoti būtiski soļi, lai nodrošinātu bankām labākas iespējas atsākt kreditēšanu un aktīvāk sekmēt izaugsmes finansēšanu. Latvijai prezidentūras laikā ir pienākums nodrošināt Banku savienības nupat darbību uzsākušo mehānismu raitu funkcionēšanu.

Attiecībā uz nodokļu politiku Latvijas prioritāte Prezidentūras laikā būs darbs pie regulējumiem, kas ierobežo izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vai agresīvu nodokļu plānošanu. Šajā jomā paredzēts strādāt pie tādiem jautājumiem kā automātiskā informācijas apmaiņa par pārrobežu nodokļu nolēmumiem, kā arī turpināt Itālijas prezidentūras laikā veikto darbu, kura mērķis ir izstrādāt ceļvedi par nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu ES. Tāpat Latvija aktīvi sekos līdzi darbam, kas uzsākts kaitniecisku uzņēmējdarbības nodokļu režīmu jomā, jo īpaši attiecībā uz patentiem labvēlīgiem nodokļu režīmiem un sarunām ar trešajām valstīm.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu