Skip to main content

Finanšu ministrs: izmaiņas nodokļu politikā ir instruments sociālās nevienlīdzības mazināšanai

Finanšu ministrija (FM) ir sagatavojusi materiālu par nodokļu politikas mērķiem, pamatprincipiem un sasniedzamajiem rezultātiem 2013.-2016. gadā. Materiālā atspoguļoti nodokļu politikas virzieni un FM atbildība šīs politikas veidošanā attiecībā uz nodokļu veidiem, kam apliekamā objekta politika tiek veidota citu ministriju līmenī.

„Nodokļu politika ir instruments sociālās nevienlīdzības mazināšanai, kas ir viena no galvenajām valdības prioritātēm. Risinājumiem ir jābūt vienkāršiem, saprotamiem un taisnīgiem, lai ieguvumus no valsts izaugsmes visdrīzākajā laikā sajustu ikkatrs Latvijas iedzīvotājs, it sevišķi strādājošas ģimenes ar bērniem un iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem,” atzīmē finanšu ministrs Andris Vilks.

Nodokļu politikas galvenie mērķi ir nodrošināt stabilus ieņēmumus valsts un pašvaldību funkciju finansēšanai, panākt, lai nodokļu likmes būtu stabilas un prognozējamas, veicināt tautsaimniecības konkurētspēju un veidot sociāli taisnīgu nodokļu sistēmu. Tāpat sekmīgai nodokļu politikas īstenošanai definēti vairāki pamatprincipi, piemēram, efektivitāte, taisnīgums, vienkāršība, savlaicīgums un citi.

FM atbildībā ietilpst nodokļu ieņēmumu prognožu veidošana valsts budžeta likumprojektam par visiem nodokļu veidiem. Attiecībā uz Dabas resursu nodokli un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām FM piedalās jauno iniciatīvu izvērtēšanā, pamatojoties uz FM nodokļu politikas stratēģijā noteiktajiem pamatprincipiem.

Nodokļu politikas mērķi, pamatprincipi un sasniedzamie rezultāti 2013. – 2016. gadam skatāmi FM mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu