Skip to main content

Finanšu ministrs paraksta apņemšanos ievērot automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem

Šā gada 29. oktobrī Berlīnē Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) Globālajā forumā par caurskatāmību un informācijas apmaiņu nodokļu vajadzībām finanšu ministrs Andris Vilks parakstīja Deklarāciju par apņemšanos ievērot Daudzpusējā kompetento iestāžu līguma par automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem noteikumus.

“Latvijas sadarbība ar OECD ir būtiska, jo, izmantojot organizācijas dalībvalstu pieredzi un savstarpējo sadarbību, varam veicināt Latvijas attīstību vairākās nozīmīgās jomās. Latvijas iestāšanās OECD ilgstoši bijusi viena no Latvijas nozīmīgākajām ekonomiskajām un ārpolitikas prioritātēm, tādējādi šīs deklarācijas parakstīšana ir ne tikai solis tuvāk tam, lai mēs, sadarbojoties ar citām valstīm, mazinātu ēnu ekonomiku, bet arī tam, lai Latvija veiksmīgu sarunu rezultātā kļūtu par pilntiesīgu OECD dalībnieku,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Deklarācija ir izstrādāta, pamatojoties uz Konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā, lai nodrošinātu starptautisko sadarbību ar mērķi uzlabot cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, līgumslēdzējām pusēm veicot informācijas apmaiņu atbilstoši OECD izstrādātājam Globālajam standartam par automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem.

Globālā standarta mērķis ir informācijas apmaiņa starp nodokļu administrācijām par finanšu institūciju rīcībā esošo informāciju par citu valstu rezidentiem (patiesa labuma guvējs, procentu maksājumi, dividendes, konta atlikumi, ienākumi no aprosināšanas produktiem, procenti no finansiālajiem ieguldījumiem). Informācija tiks sniegta gan par fiziskajām, gan arī juridiskajām personām (iekļaujot informāciju par trastiem un nodibinājumiem) un notiks vienu reizi gadā.

Kopumā Deklarāciju parakstīja 51 jurisdikcija, no kurām 48 ir apņēmušās veikt pirmo informācijas apmaiņu 2017. gada septembrī, bet pārējās trīs – gadu vēlāk.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr.: 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu