Skip to main content

Finanšu ministrs: pārdomāta fiskālā politika veicina investīcijām un izaugsmei labvēlīgu vidi

Ceturtdien, 8. janvārī, Latvijas valdības un Eiropas Komisijas (EK) komisāru kolēģijas tikšanās laikā finanšu ministrs Jānis Reirs uzrunāja klātesošos saistībā ar EK plānu darbavietu, izaugsmes un investīciju nodrošināšanai. Ministrs uzsvēra, ka viens no Latvijas prezidentūras galvenajiem uzdevumiem būs darbs pie tā, lai noteiktajā laikā varētu īstenot investīciju piesaistes plānu Eiropas Savienības (ES) ekonomikai un jaunu darbavietu radīšanai.

“Šajā brīdī mums jārod iespēja veicināt kopējo ES ekonomisko izaugsme, kā arī sekmēt bezdarba mazināšanos. Tādēļ Latvija prezidentūras laikā aktīvi strādās pie tā, kas nepieciešams, lai īstenotu Junkera Investīciju plānu, un rezultātā, piesaistot nozīmīgas papildu publiskās un privātās investīcijas, tiktu radītas jaunas darba vietas visā ES,” uzrunājot klātesošos, norādīja finanšu ministrs Jānis Reirs.

J. Reirs klātesošajiem uzsvēra, ka Junkera plāns rezultātus dos tikai tad, ja ikviena ES dalībvalsts būs gatava strukturālām reformām, kas ir būtiskas ne vien katrai valstij atsevišķi, bet arī visas Eiropas konkurētspējai Pasaules tirgū, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi un jaunas darba vietas. Tādēļ būtiski ES dalībvalstīm savstarpēji dalīties savā pieredzē un ņemt vērā tām sniegtos ieteikumus izmaiņām.

Tāpat finanšu ministrs uzsvēra, ka ir nepieciešams turpināt pārdomātas ekonomiskās, finanšu un fiskālās politikas īstenošanu, jo Eiropas pieredze rāda, ka fiskālās stabilitātes uzturēšana saskaņā ar vispārpieņemtiem noteikumiem ir labākā politiskā izvēle, lai nodrošinātu investīcijas un izaugsmi veicinošu makroekonomisko vidi.

Atgriežoties pie Investīciju plāna Eiropai jeb tā sauktā Junkera plāna, J. Reirs norādīja, ka ideja par Eiropas Stratēģiskā investīciju fonda izveidi ir saņēmusi nedalītu atbalstu un, plānu īstenojot, ir jāņem vērā visu ES dalībvalstu intereses un vajadzības, lai projektu izvēles vadlīnijas sniegtu iespējas arī to valstu projektiem, kurās pastāv visakūtākās tirgus nepilnības.

Noslēgumā finanšu ministrs klātesošajiem uzsvēra, ka investīciju plāns ir viena no vissvarīgākajām konkrētajām izaugsmes veicināšanas iniciatīvām, kas ieviešamas Latvijas prezidentūras laikā.

“Panākt to, ka Eiropas Stratēģiskā investīciju fonds sāk darbu šā gada vidū, ir ambiciozs mērķis, bet mēs esam gatavi darīt visu, lai nepieciešamā likumdošana tiktu sagatavošana. Cieši sadarbojoties ar EK, kopīgi varam nodrošināt to, ka tiks izpildīti nosacījumi racionālai un ilgtspējīgai izaugsmei nākotnē un ka nodarbinātība visā ES palielināsies,” norādīja J. Reirs.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu