Skip to main content

Finanšu sektora attīstības plāns veicinās nozares drošību un pārskatāmību

Piektdien, 17. janvārī, Finanšu sektora attīstības padomes (FSAP) sēdē tika izskatīts Finanšu sektora attīstības plāns 2014.-2016. gadam, kas ir pirmais plānošanas dokuments finanšu un kapitāla tirgus nozarei tuvākajiem trīs gadiem. Plāns ir izstrādāts ar mērķi sekmēt finanšu sektora stabilitāti, lai veicinātu Latvijas ekonomikas ilgtspējīgu attīstību, ņemot vērā finanšu sektora iespējas un atbildību stabilas ekonomiskas izaugsmes nodrošināšanā.

„Finanšu sektors nenoliedzami ir viens no dzinējiem tautsaimniecības attīstībai, tomēr pēc iepriekšējo gadu ekonomiskās krīzes mācībām redzam sekas, pie kā noved nesamērīgi straujš finanšu sektora kāpums. Tāpēc ir svarīgi sabalansēt sektora attīstību un uzraudzību, kā arī Eiropas Savienības līmenī rūpēties par finanšu sistēmas drošību un pārskatāmību. Tādēļ plānā ir noteikta konservatīva finanšu un kapitāla tirgus politika, ietverot gan pasākumus, kas orientēti uz attīstību un konkurētspējas veicināšanu, gan preventīvus pasākumus, kas vērsti uz finanšu sektora darbības sabalansēšanu. Plānā ietvertie pasākumi nodrošinās stabilu un prognozējamu izaugsmi, vienlaikus pasargājot finanšu sektoru no tajā pastāvošajiem riskiem,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Pasākumi plānā iekļauti pēc diskusijām Finanšu sektora attīstības stratēģijas izstrādes darba grupā, ņemot vērā Eiropas Savienības līmeņa iniciatīvas Banku Savienības izveidē, pievienošanās procesu eirozonai, kā arī tirgus attīstības tendences. Rīcības virzieni paredz pilnveidot kredītiestāžu regulatīvo vidi un veidot stabilu un atbildīgu finanšu sistēmu. Tāpat paredzēts ar atbalsta programmu palīdzību sekmēt finanšu pieejamību un dažādot uz attīstību vērstus alternatīvus finansējuma veidus, tai skaitā Attīstības finanšu institūcijas ietvaros, kā arī veicināt iedzīvotāju izglītību finanšu jautājumos.

Lai nodrošinātu stabilu un drošu finanšu sektoru, kas atbalsta ekonomikas ilgtspējīgu attīstību, ir jākoncentrējas uz kvalitātes pieaugumu, tostarp veicot preventīvus pasākumus. Ir paredzēti arī vairāki sistēmiski pasākumi, lai samazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku.

Finanšu sektora attīstības plānu 2014.-2016. gadam izstrādājusi Finanšu ministrija sadarbībā ar Ekonomikas, Labklājības, Tieslietu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Zemkopības ministrijām, kā arī ar Latvijas Banku, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un nozari pārstāvošajām sabiedriskajām organizācijām.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Grīnvalde
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu