Skip to main content

FM aicina uzņēmējus sniegt priekšlikumus PVN regulējuma uzlabošanai

Ciešā sadarbībā ar uzņēmēju pārstāvētām organizācijām tika izstrādāts Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likums, kas stājās spēkā ar šā gada 1. janvāri. Lai arī turpmāk īstenotu skaidru un saprotamu PVN piemērošanas politiku un veidotu precīzu PVN normatīvo bāzi, Finanšu ministrija (FM) aicina uzņēmējus informēt par līdz šim konstatētām problēmām, kā arī sniegt priekšlikumus PVN regulējošo normatīvo aktu uzlabošanai, lai novērstu iespējamās neprecizitātes.

„Finanšu ministrija ļoti augstu vērtē līdzšinējo sadarbību ar uzņēmējiem un veiksmīgo dialogu, jo kā privātā, tā arī nevalstiskā sektora pārstāvji ir devuši lielu ieguldījumu PVN likuma, kā arī citu likumprojektu un ar to saistīto Ministru kabineta noteikumu izstrādē. Tādēļ vēlos pateikties ikvienam par iniciatīvu un atsaucību, kā arī par pamatoto kritiku un priekšlikumiem,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

FM ir nosūtījusi aicinājumu 15 uzņēmēju pārstāvētām organizācijām, ar kurām līdz šim notikusi cieša sadarbība, izteikt savus priekšlikumus par nepieciešamajiem precizējumiem PVN regulējumā.

Tā kā šajā gadā stājās spēkā visi pārstrādātie PVN regulējošie normatīvie akti, FM apzinās, ka varētu rasties nepieciešamība vēl redakcionāli precizēt atsevišķas likuma vai uz tā pamata izdoto MK noteikumu normas.

Lai novērstu neprecizitātes vai kļūdas, FM aicina privātā un nevalstiskā sektora pārstāvjus līdz šā gada 1. aprīlim sniegt savus viedokļus un priekšlikumus par iespējamiem problēmjautājumiem, kas līdz šim vēl nav atrisināti, bet kas būtu jārisina PVN regulējošajos normatīvajos aktos.

Jāatzīmē, ka īsajā PVN likuma darbības laikā ir jau pieņemti pirmie grozījumi, kurus rosināja nevalstiskā sektora pārstāvji. Viens grozījums paredzēja radīt saprotamāku regulējumu valsts un pašvaldības iestādēm, kuras saņem būvniecības pakalpojumus. Otrs grozījums ir saistīts ar vienkāršotajā PVN rēķinā ietveramās informācijas precizēšanu.

Vienlaikus jānorāda, ka, neskatoties uz jauno PVN normatīvo aktu bāzi, ir atsevišķi jautājumi, kuri tika atlikti līdz likuma spēkā stāšanās brīdim, ņemot vērā to komplicēto saturu un nepieciešamību pēc izvērstas diskusijas ar uzņēmējiem. Tāpēc FM turpina darbu pie jau konstatēto problemātisko jautājumu izpētes un optimālāko risinājumu meklēšanas.

Tāpat vēršam uzmanību uz to, ka FM mājaslapā ir iespējams iepazīties ar papildu informāciju par šajā gadā spēkā stājušos PVN piemērošanas regulējumu (tai skaitā ar normatīvo aktu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumiem (anotācijām), iepriekš un pašreiz spēkā esošā regulējuma atbilstības tabulām).

Informāciu sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

 

Dalies ar ziņu