Skip to main content

FM aizstāv valsts intereses sarunās par ES daudzgadu budžetu

Latvijas galvenās prioritātes Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžeta nākamajā plānošanas periodā (2014. – 2020. gads) ir saglabāt Kohēzijas politikas aploksni (finansējumu struktūrfondiem un Kohēzijas fondam) vismaz līdzšinējā līmenī (2007. – 2013. gada plānošanas perioda apmērā) un panākt godīgus tiešos maksājumus visu ES dalībvalstu zemniekiem. Šāda Latvijas pozīcija ir apstiprināta valdībā, kā arī Saeimā.

Latvijas interesēs ir tematiski fokusēta Kohēzijas politika nākotnē, kur atbalsts tiek novirzīts noteiktam skaitam tematisko prioritāšu, tādejādi nodrošinot to, ka investīcijas sniedz atdevi un skaidri demonstrē pievienoto vērtību.

Šā gada 29. jūnijā Eiropas Komisija (EK) publicēja priekšlikumu par ES daudzgadu budžetu nākamajā plānošanas periodā. Finanšu ministrija (FM) turpina analizēt ierosinātās izmaiņas ES daudzgadu budžeta struktūrā un finansējuma sadalījumā pa galvenajām ES budžeta politikas jomām. Jau tagad ministrija aktīvi piedalās un aizstāv Latvijas viedokli gan par EK, gan par ES prezidentūras piedāvājumiem un izstrādātajiem dokumentiem Kohēzijas politikas nākotnes jautājumos.

Latvija visos forumos, darba grupās un sanāksmēs aizstāv, argumentē un skaidro, ka nepieciešams turpināt izlīdzināt ekonomiskās un sociālās atšķirības starp dalībvalstīm un reģioniem ar ES Kohēzijas politikas palīdzību. FM norāda, ka Latvija un vairākas citas valstis vēl aizvien ievērojami atpaliek no ES vidējiem attīstības rādītājiem, ko pierāda arī IKP statistika. FM uzsver, ka šajā situācijā var izdarīt loģisku secinājumu, ka mazāk attīstītajām valstīm jābūt lielākajām Kohēzijas politikas finansējuma saņēmējām un šo finansējumu tieši mazāk attīstītajām valstīm nedrīkst samazināt.

Papildus FM mūsu valsts līmenī regulāri organizē regulāras tikšanas ar iestāžu, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, pašvaldību pārstāvjiem, lai diskutētu par valsts interesēm Kohēzijas politikas nākotnes jautājumu kontekstā un nodrošinātu valsts pozīcijas aktualizēšanu.

Savukārt ES līmenī FM speciālisti regulāri piedalās augsta līmeņa darba grupā par Kohēzijas politikas nākotni. Ekspertu diskusijas notiek uz EK gatavoto diskusiju dokumentu pamata, kur EK sniedz priekšlikumus par turpmāko Kohēzijas politikas attīstību pēc 2013. gada. Dalībvalstu ekspertiem ir iespēja apmainīties ar idejām, paust viedokli un ierosinājumus jautājuma attīstībai, kā arī strikti iebilst EK priekšlikumiem, kas, piemēram, nav Latvijas interesēs, pamatojot viedokli.

Patlaban ES līmenī turpinās diskusijas par ES daudzgadu budžeta ietvaru nākamajai finanšu perspektīvai. Saskaņā ar pašreizējām ES līmeņa diskusijām ES Kohēzijas politikas ieviešanas ietvars pēc 2013. gada tiks veidots šādu dokumentu hierarhijā:

1. kopējas stratēģijas ietvars, kas ir kopējs dokuments visām ES valstīm;
2. attīstības un investīciju partnerības līgums, kas tiks slēgts starp dalībvalsti un Komisiju, un
3. darbības programmas, kurām tāpat kā esošajā 2007.-2013. gada plānošanas periodā būtu jāpaliek par galveno valsts līmeņa Kohēzijas politikas vadības dokumentu, kas sasaistītu stratēģiskos dokumentus ar konkrētām valsts investīciju prioritātēm.

Plānošanas dokumentu gatavošanu var uzsākt pēc regulu priekšlikumu publiskošanas, sākot no hierarhiski augstākā dokumenta – zinot jomas un nosacījumus, ko ES fondi atbalstīs noteiktos reģionos ES dalībvalstīs.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

 

Dalies ar ziņu