Skip to main content

FM: eksporta apjomi pērnā gada nogalē turpina pieaugt

Eksporta apjomi 2012. gada novembrī turpināja pieaugt, sasniedzot 696,5 miljonus latu, savukārt pērnā gada vienpadsmit mēnešos kopumā apjomi palielinājās par 15,1%. Šāds sniegums ir vērtējams atzinīgi, ņemot vērā stagnējošo ārējo vidi.

Kopumā eksporta apjoms faktiskajās cenās novembrī par 1,4% pārsniedza oktobra līmeni, gada pieaugumam sasniedzot 27,9%. Tāpat kā divos iepriekšējos mēnešos arī novembrī lielākais devums eksportā bija pārtikas un lauksaimniecības nozarei. Neskatoties uz iepriekšējos mēnešos sasniegto augsto līmeni, nozares eksporta apjoms novembrī salīdzinājumā ar oktobri palielinājās vēl par 13%, gada izaugsmi paaugstinot līdz 84,9%. To pamatā noteica graudaugu ražas eksports, kas turpinājās arī novembrī. Graudaugu kultūru eksports novembrī bija par 74% lielāks nekā oktobrī un 3,1 reizi lielāks nekā iepriekšējā gada atbilstošajā mēnesī.

Neraugoties uz bažām par pieprasījuma samazināšanos, resursu pieejamības un citām problēmām, kas tiek minētas saistībā ar nozares eksporta turpmāku izaugsmi, koksnes un tās izstrādājumu eksports novembrī sasniedza lielāko apjomu šogad – 95,9 miljonus latu (+16,1% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada novembri). Jāatzīmē, ka Latvijas kokrūpniecības nozarē ievērojami pieaudzis tālākapstrādes produktu ražošanas apjoms, kas vērtējams kā pozitīvs nozares attīstības indikators.

Pretēja situācija pēdējos divos mēnešos ir vērojama metālu un tā izstrādājumu nozares eksportā. Nozare novembrī uzrādījusi otru mazāko eksporta vērtību šogad – 71,3 miljoni latu, kas ir par 7,1% mazāk nekā oktobrī. Arī gada griezumā novembrī nozares izaugsme ir negatīva (-0,6%). Metālu un tā izstrādājumu pēdējo mēnešu eksporta dati liecina, ka ražošanas un būvniecības sašaurināšanās Latvijas galvenajos eksporta tirgos ir negatīvi ietekmējusi nozares ārējo pieprasījumu. Tomēr jāatzīmē, ka dati par rūpniecības izlaidi novembrī liecina par nozares rūpniecības izlaides pieaugumu, kas eksporta datos varētu atspoguļoties tuvākajos mēnešos. Tādēļ turpmāko mēnešu dinamika ļaus izdarīt secinājumus, vai samazinājums ir bijis īslaicīgs vai nozares eksportu sācis ietekmēt pieprasījuma samazinājums partnervalstu tirgos.

Importa apjoms novembrī salīdzinājumā ar oktobri samazinājās par 8,7%. Salīdzinot ar oktobri, importa apjomu samazinājums bija vērojams teju visās preču grupās, izņemot pārtikas, koksnes un ķīmiskās rūpniecības izstrādājumiem. Visbūtiskākais samazinājums ir vērojams minerālproduktu un satiksmes līdzekļu importā. Taču šo pašu nozaru eksporta samazinājums liecina, ka kopējo importa apjomu samazināšanos ietekmējis reeksporta kritums. Labvēlīga eksporta un importa dinamika novembrī sekmēja mēneša ārējās tirdzniecības deficīta samazināšanos līdz zemākajam līmenim kopš 2010. gada aprīļa – 63,8 miljoniem latu.

Neskatoties uz to, ka radītāji par ekonomiskās situācijas attīstību Eiropas Savienības (ES) valstīs joprojām neliecina par ārējās vides uzlabošanos, kopumā Latvijas eksporta apjoms gada vienpadsmit mēnešos ir palielinājies par 15,1%. Pieprasījuma samazinājums ES valstīs daļēji ir ticis kompensēts ar jaunu tirgu apgūšanu, tomēr, ja 2012. gada vienpadsmit mēnešos eksporta apjomi uz NVS un pārējām valstīm ir auguši attiecīgi par 22,1% un 31,1%, tad eksporta pieaugums uz ES valstīm ir bijis 10,9%, tādējādi nodrošinot ievērojamu eksporta pieaugumu tempu ārēji sarežģītos apstākļos.

Tomēr, neraugoties uz ievērojamo eksporta tirgu diversifikāciju, Eiropas valstis joprojām ir galvenais Latvijas eksporta noieta tirgus, veidojot 70% no visa Latvijas eksporta. Un, lai arī Eiropas Komisijas publicētie uzņēmēju un patērētāju noskaņojuma apsekojuma rādītāji uzrāda nelielu uzlabojumu, diemžēl kopējais ražotāju noskaņojums joprojām liecina par ražošanas sašaurināšanos. Neskaidrā ekonomiskā situācija Eiropā ir pavājinājusi Latvijas ražotāju noskaņojumu – negatīvāk tiek vērtēts gan sagaidāmais eksporta pasūtījumu apjoms, gan konkurētspēja ārējos tirgos.

Informācijas sagatavotājs:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938,
[email protected]

Dalies ar ziņu