Skip to main content

FM pārsūdz spriedumu pret bijušajiem VID ierēdņiem

Finanšu ministrija (FM) iesniedz kasācijas sūdzību par 2010. gada 29. decembra spriedumu, ar kuru Administratīvā apgabaltiesa apmierināja bijušo Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ierēdņu Dzintara Jakāna un Arta Zaļūkšņa sūdzības par viņiem piemēroto disciplinārsodu atcelšanu.

Iepriekš pirmās instances tiesa abus ierēdņus atzina par vainīgiem disciplinārpārkāpuma izdarīšanā, tomēr tiesas ieskatā FM bija pārkāpusi disciplinārlietas ierosināšanas noilguma termiņu, ka arī A. Zaļūksnim piemērojusi nesamērīgi smagu disciplinārsodu.

Saskaņā ar apgabaltiesas spriedumu saistībā ar A. Zaļūksni, neskatoties uz to, ka tiesa, pievienojoties pirmās instances tiesas lēmumam, nešaubīgi ir konstatējusi, ka viņš ar nodomu ir izdarījis smagu disciplinārpārkāpumu, tiesas ieskatā FM piemērotais sods ir vērtējams kā nesamērīgi bargs, kā rezultātā tiesa A. Zaļūksni pilnībā ir atbrīvojusi no disciplināratbildības. Tomēr vienlaikus tiesa ir norādījusi, ka FM ir ievērojusi gan disciplinārlietas ierosināšanas noilguma termiņu, gan lēmuma pieņemšanas prasības un procesuālās normas.

Attiecībā uz Dz. Jakānam piemēroto disciplinārsodu apgabaltiesa ir uzskatījusi, ka FM disciplinārlietas izmeklēšanas komisija nebija pilnībā izvērtējusi visus faktus un apstākļus, tomēr vienlaicīgi atzīstot, ka šāda situācija arī ir radusies abiem ierēdņiem apzināti nesniedzot skaidrojumus un nesadarbojoties ar FM izmeklēšanas komisiju, tomēr līdz ar to tiesa atzīst, ka Dz. Jakāna vaina nav atbilstoši pierādīta.

Pastāvot šādiem apgabaltiesas secinājumiem, FM spriedumu ir pārsūdzējusi, norādot uz vairākiem būtiskiem materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumiem spriedumā, kas attiecīgi ir ļāvis abiem ierēdņiem atbrīvoties no disciplināratbildības, neskatoties uz izdarītajiem disciplinārpārkāpumiem un prettiesisko rīcību disciplinārlietas izmeklēšanas laikā.
 

Informācijas sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Finanšu ministra preses sekretārs
Tālr. 67083994
[email protected]

Dalies ar ziņu