Skip to main content

FM piedāvā risinājumu LPS pieteiktajām problēmām ar finansējumu pašvaldību pamatfunkciju veikšanai

Trešdien, 18. oktobrī, Finanšu ministrijā (FM) notika finanšu ministra tikšanās ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvjiem, kurā tika diskutēts par Ministru kabineta (MK) un LPS vienošanās un domstarpību protokola par 2024. gada budžetu un budžeta ietvaru 2024. – 2026. gadam projektu. Kā viena no galvenajām tēmām bija jautājums par finansējuma pietiekamību visām pašvaldībām to pamatfunkciju veikšanai. LPS iepriekš informēja, ka kredītprocentu, pakalpojumu un energoresursu cenu palielinājums, minimālās algas un pedagogu atalgojuma celšana, kā arī citu izdevumu būtisks pieaugums radījis situāciju, kurā daļai pašvaldību jau nākamgad var pietrūkt līdzekļu pamatfunkciju veikšanai.

“Pašvaldības ir sadzirdētas un, kopā strādājot pie nākamā gada valsts budžeta, pieteiktajām problēmām ir rasts risinājums. Ir nodrošināts līdzvērtīgs budžeta nodokļu ieņēmumu pieaugums valsts pamatbudžetā un pašvaldību budžetos, kas pašvaldībām ir pat straujāks. Ir būtiski palielināts aizņemšanās limits, kā arī rasts risinājums procentu maksājumu pieauguma mazināšanai. Tāpat piedāvājam speciālu risinājumu ar papildu finansējuma piešķīrumu 19 pašvaldībām pēc vienotiem kritērijiem, ņemot vērā to iedzīvotāju skaita un struktūras izmaiņas un pieejamo finansējumu pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas. Vienlaikus aicinām arī pašvaldības efektivizēt procesus un pārskatīt savus izdevumus,” skaidro finanšu ministrs Arvils Ašeradens.

Pašvaldībām tiek paredzēta pastāvīga, stabila un prognozējama ieņēmumu bāze 2024. gadā un vidējā termiņā, kas nodrošina pašvaldībām nepieciešamos finanšu resursus funkciju veikšanai un saistību izpildei. Plānots, ka pašvaldību pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi pret 2023. gada prognozi pieaugs par 7,9%, bet valsts par – 7,7%.

Atbilstoši pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam 2024. gadam tiks nodrošināts, ka visām pašvaldībām ir izlīdzināto ieņēmumu pieaugums. Vidējais pieaugums ir 8,1% pret 2023. gadam apstiprināto aprēķinu. FM piedāvā 2024. gadā piešķirt vienreizēju papildu dotāciju 19 pašvaldībām, kurām izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu izlīdzināmo vienību ir zemāki par 90% no vidējiem izlīdzinātiem ieņēmumiem, nodrošinot šīs starpības samazinājumu par 10%.Vienreizējā papildu dotācija kopumā ir 2,3 miljoni eiro.

Plānots noteikt pašvaldību ikgadējo pieļaujamo aizņēmuma palielinājumu 2024. gadā 198,7 miljonu eiro apmērā, tajā skaitā 23,6 miljoni eiro Rīgas valstspilsētas pašvaldībai projekta “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu” mērķu sasniegšanai, ik gadu 2025. un 2026. gadā 118 miljoni eiro.

Par galvenajām pašvaldību aizņēmumu prioritātēm 2024. – 2026. gadam plānots noteikt:

  • aizņēmumus Eiropas Savienības (ES) un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopējo apmēru;
  • aizņēmumus Atveseļošanas fonda (AF) finansētiem projektiem ar aizņēmuma apmēru, kas ne vairāk kā par 10% pārsniedz projekta AF finansējuma apmēru un PVN izmaksas;
  • emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansētus projektus ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopējo apmēru;
  • būvniecības vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanas investīciju projektus, lai mazinātu pašvaldībā reģistrēto bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs.

Plānots turpināt īstenot 2023. gada aizņēmumu mērķus, lai nodrošinātu 2023. gadā sākto izglītības iestādes investīciju projektu, pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras investīciju projektu, ceļu būvniecības projektu, projektu “Transporta iegāde skolēnu pārvadāšanai” un pašvaldību prioritāro projektu sekmīgu pabeigšanu. Tāpat ir paredzēts jauns aizņēmumu mērķis iekšējās drošības investīciju projektu īstenošanai – policijas infrastruktūras izveidei un uzlabošanai. Iekšējās drošības projektiem būs nepieciešams Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, savukārt pašvaldības līdzfinansējums noteikts 15% apmērā.

MK un LPS vienošanās un domstarpību protokols pēc tā parakstīšanas tiek pievienots 2024. gada valsts budžetam un budžeta ietvaram 2024. – 2026. gadam.

Plānots, ka piektdien, 20. oktobrī, LPS Domes sēdē izskatīs MK un LPS vienošanās un domstarpību protokolu par 2024. gada budžetu un budžeta ietvaru 2024. – 2026. gadam. Savukārt, saskaņā ar aktualizēto grafiku, Saeimā 2024. gada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt šā gada 3. novembrī.

Fotoattēli no tikšanās

Dalies ar ziņu