Skip to main content

FM publicē 2013. gada publisko pārskatu, norādot būtiskākos sasniegumus

Finanšu ministrija (FM), atskatoties uz paveikto, publicējusi 2013. gada publisko pārskatu, kurā apkopota būtiskākā informācija par FM sasniegumiem, paveiktajiem uzdevumiem finanšu politikas jomā, kā arī ietverti 2014. gadā plānotie pasākumi.

“Kopumā Latvijas ekonomikai 2013. ir bijis ļoti labs gads, kas ir novērtēts starptautiskā līmenī. Latvijas sasniegumus 2013. gadā ir novērtējis arī finanšu tirgus, jo visas lielākās kredītreitinga aģentūras ir palielinājušas Latvijas kredītreitingu par vismaz vienu pakāpi. Tas ir ļoti liels gandarījums par kopīgi paveikto darbu, kā arī motivācija ne mazāk smagi strādāt, lai ilgtermiņā noturētos sasniegtajā statusā un attīstītos, sasniedzot arvien jaunas virsotnes,” atskatoties uz aizvadīto gadu, norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Viens no būtiskākajiem FM darbiem 2013. gadā bija gatavošanās eiro ieviešanai. Sabalansētas ekonomikas politikas realizācija ļāva Latvijai kopš 2014. gada 1. janvāra pievienoties eirozonas valstu pulkam, jo 2013. gada 9. jūlijā Eiropas Savienības (ES) Padome pieņēma pozitīvu lēmumu attiecībā uz Latvijas pievienošanos eirozonai.

Tāpat 2013. gadā tika pieņemti vairāki būtiski nodokļu politikas lēmumi ar mērķi samazināt nodokļu slogu darbaspēkam, īpaši strādājošiem ar bērniem, mazināt iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzību, kā arī veicināt ekonomisko aktivitāti un investīcijas.

Liela uzmanība 2013. gadā tika veltīta darbam, lai pilnveidotu un stiprinātu vidēja termiņa budžeta plānošanu, saistot valsts budžetu ar valstī noteiktajām ilgtermiņa attīstības prioritātēm. Turpinājās darbs arī pie ēnu ekonomikas apkarošanas, un ēnu ekonomikas mazināšanai tika ieviesta virkne pasākumu, kuri ierobežo un samazina ēnu ekonomikas īpatsvaru valstī.

“2013. gads ir bijis ļoti garš nevis dienu, bet gan paveicamo darbu skaita ziņā. Ar lielāko pārliecību varu apgalvot, ka paveiktajā kopīgi ir ieguldīts ļoti smags, mērķtiecīgs un pašaizliedzīgs darbs. Un ne ar mazāku pārliecību varu arī apgalvot, ka tikai tādā veidā var panākt vēsturē paliekošus darbus, kas sniedz lielu gandarījumu par ieguldītajam pūlēm un veicina labāku dzīves kvalitāti Latvijas sabiedrībai,” norāda FM valsts sekretāre Baiba Bāne.

Arī ES fondu līdzekļi ir veicinājuši valsts ekonomikas izaugsmi 2013. gadā. Makroekonomiskais ES fondu ietekmes izvērtējums parāda, ka bez ES fondu ieguldījumiem IKP pieaugums būtu par aptuveni 1,5 procentpunktiem zemāks.

2013.gada sākumā Ministru kabinetā tika apstiprināts saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu izstrādātais priekšlikums ES fondu investīciju prioritātēm Latvijā 2014.–2020.gada plānošanas periodam, lai nodrošinātu pamatu sarunām ar Eiropas Komisiju par ES fondu plānošanas dokumentu saturu.

Jāatzīmē, ka pārdomātas fiskālās politikas realizācijas rezultātā Latvija ir apliecinājusi sevi kā uzticamu sadarbības partneri, nodrošinot finanšu tirgus un investoru uzticības atgūšanu Latvijas kredītspējai un īstenotās ekonomiskās politikas ilgtspējai.
 

Finanšu ministrijas vadības komentārs par 2013. gada darbu.

2013. gada publiskais pārskats rodams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu