Skip to main content

Ģirts Valdis Kristovskis piedalās Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes sanāksmēs

10. un 11. oktobrī ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes sanāksmēs, kas notiks Luksemburgā.

10. oktobra Ārlietu padomē ministri diskutēs par aktuālo situāciju Tuvo Austrumu miera procesā pēc šī gada 23. septembra Tuvo Austrumu Kvarteta (ANO, ES, ASV un Krievija) pieņemtā paziņojuma, aicinot Izraēlu un palestīniešus atjaunot miera sarunas mēneša laikā, lai panāktu vienošanos ne vēlāk par 2012. gada beigām. Ārlietu padomē plānota arī diskusija par aktuālo situāciju ES Dienvidu kaimiņu reģionā, īpašu uzmanību pievēršot situācijas attīstībai Lībijā.

Ārlietu padomē arī plānots gatavoties ES – Ķīnas samitam, kas notiks šī gada 25. oktobrī Tjaņdziņā. ES un Ķīnas attiecībās pašreiz viens no prioritāriem jautājumiem ir ekonomiskā sadarbība, it īpaši lielākas pieejamības sekmēšana Ķīnas tirgum, par ko spriedīs padomē.

Ārlietu padomē tiks apspriests jautājums par Baltkrieviju, kas iekļauts Ārlietu padomes darba kārtībā atbilstoši tās 2011. gada 31. janvāra Ārlietu padomes lēmumam, kad tika nolemts regulāri pārskatīt situācijas attīstību Baltkrievijā un nepieciešamības gadījumā būt gataviem apsvērt turpmāku ES mērķtiecīgu rīcību atbilstoši notikumu gaitai.

11. oktobra Vispārējo lietu padomē viens no galvenajiem diskusiju jautājumiem būs Kohēzijas politika. Eiropas Komisija prezentēs šī gada 6. oktobrī publicētos Kohēzijas politikas tiesību aktu priekšlikumus. Kā jau agrāk ziņots, ārlietu ministrs uzskata Komisijas piedāvājumu Kohēzijas politikai par nepieņemamu. Latvijai nav pieņemams priekšlikumā apstāklis, ka dalībvalsts, kas ir veiksmīgi veikusi drastiskus nacionālā budžeta konsolidācijas pasākumus, rūpīgi ievērojot ekonomikas atveseļošanas programmas nosacījumus un joprojām ir starp līderēm ES fondu finanšu apguves rādītājos, tiek sodīta ar Kohēzijas instrumentu atbalsta samazinājumu.

Otrs nozīmīgākais Vispārējo lietu padomes darba kārtības jautājums būs šī gada 17. un 18. oktobra Eiropadomes sagatavošana. Eiropadome koncentrēsies uz izaugsmi veicinošiem pasākumiem, ekonomiskās politikas ārējiem aspektiem – samitiem ar ES stratēģiskajiem partneriem, šī gada novembra G20 samita sagatavošanu, kā arī starptautisko ANO klimata konferenci Durbānā.

Vispārējo lietu padomē Prezidentūra rezumēs šī gada 6. oktobra konferences „Izaugsmes avoti“ (Sources of Growth) diskusiju rezultātus. Eiropas Komisija šobrīd strādā pie ziņojuma par jomām, kas veicina izaugsmi. Ja ES dalībvalstis akceptēs Prezidentūras analīzi, tas būs papildus ieguldījums šī gada oktobra Eiropadomes sagatavošanā.

Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī. Vispārējo lietu padomi vada Polijas prezidentūra, bet Ārlietu padomi vada Augstā pārstāve Ketrina Eštone (Catherine Ashton).

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

Dalies ar ziņu