Skip to main content

Grozījumi „Imigrācijas likumā” precizēs ārzemnieku izraidīšanas kārtību

Otrdien, 21. decembrī Ministru kabinets (MK) atbalstījis Iekšlietu ministrijas (IEM) izstrādāto likumprojektu „Grozījumi Imigrācijas likumā”.

Lai nodrošinātu Latvijas Republikas regulējuma atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem, likumprojekts paredz precizēt esošo ārzemnieku izraidīšanas kārtību, t.i. – izraidīšanas subjektus, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts robežsardzes kompetenci izraidīšanas lēmumu pieņemšanā, šo lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, piespiedu izraidīšanas realizācijas atlikšanu, kā arī ārzemnieka aizturēšanas termiņus un pamatojumu.

Likumprojekts paredz ieviest ārzemnieku aizturēšanai alternatīvus pasākumus, nepilngadīgu ārzemnieku bez pavadības izraidīšanas nosacījumus un viņu pārstāvēšanu izraidīšanas procesā, kā arī ieceļošanas aizlieguma Šengenas tiesiskajā telpā noteikšanu. Vienlaicīgi, likumprojekts paredz izveidot ārzemnieku piespiedu izraidīšanas novērošanas sistēmu Latvijas Republikā.

Likumprojekts ir nepieciešams, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi.

Vienlaicīgi ar likumprojektu tiks pārņemtas attiecīgās normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009/50/EK direktīvas (2009. gada 25. maija) par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos, kā arī no Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/52/EK (2009. gada 18. jūnija), ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi prasības.

Dalies ar ziņu