Skip to main content

Grozījumi normatīvajos aktos saistībā ar eiro tiks nodrošināti laikus

Otrdien, 16.jūlijā, Ministru kabineta (MK) sēžu darba kārtībā ieviesta jauna sadaļa „Ar pāreju uz euro saistītie projekti”, kas iekļauj grozījumu apstiprināšanu normatīvajos aktos saistībā ar pāreju uz eiro.

Tādējādi, nedēļu pēc oficiālā uzaicinājuma Latvijai pievienoties eirozonai, tiks uzsākts intensīvs valsts pārvaldes darbs, lai grozījumi likumos un MK noteikumos saistībā ar eiro tiktu veikti laikus, nodrošinot iedzīvotājiem un uzņēmējiem ērtu, pārskatāmu un drošu normatīvo regulējumu.

Grozījumi tiek veikti visos MK noteikumos un likumos, kuros minēts lats vai kurus citu apsvērumu dēļ tiesiskās noteiktības nodrošināšanai nepieciešams grozīt līdz eiro ieviešanas dienai.

Darbs pie grozījumu izstrādes tika uzsākts jau 2011. gadā. Tika caurskatīti visi 1433 valstī spēkā esošie likumi un 3672 valstī spēkā esošie MK noteikumi. Grozījumi tiks veikti aptuveni 500 MK noteikumos un aptuveni 100 likumos, un tos izstrādāja visu ministriju speciālisti.

„Jāuzsver – tā ir būtiskākā starpība valsts un komersantu darbos, lai sagatavotos pārejai uz eiro. Uzņēmējiem, pretstatā valstij, nav jāgroza juridiskie dokumenti, tostarp, līgumi, jo darbojas tiesiskās turpināmības princips,” saka Sanita Bajāre, Finanšu ministrijas valsts sekretāre. „Veicot šo milzīgo mājas darbu, valsts pilda sev izvirzīto uzdevumu – nodrošināt, lai pāreja uz eiro valsts iedzīvotājiem ir ērta, vienkārša un droša.”

Grozījumus likumos MK izskatīs līdz augusta vidum un mēneša beigās vienotā paketē nosūtīs uz Saeimu, kur tos izskatīs un nodos izsludināšanai, un ar 1. janvāri tie stāsies spēkā.

Grozījumi valsts maksas pakalpojumu cenrāžos būs informatīvi nepieciešami jau šā gada 1. oktobrī, kas uzskatāma par „eiro dienu” uzņēmējiem, jo sākas cenu paralēlās atspoguļošanas periods. Šī grozījumu sadaļa MK tiks apstiprināta un līdz septembra beigām publicēta Latvijas Vēstnesī. Atsevišķi MK noteikumi, kas izriet no Euro ieviešanas kārtības likuma un ir saistīti ar pārejas periodu, t.i. ar cenu paralēlo atspoguļošanu, kases aparātu pielāgošanu un rēķiniem, jau stāsies spēkā ar šā gada 1. oktobri.

Visi pārējie grozījumi MK noteikumos stāsies spēkā ar 2014. gada 1. janvāri un Latvijas Vēstnesī tiks attiecīgi publicēti līdz 20. decembrim.

„No visiem saistībā ar eiro grozītajiem MK noteikumiem aptuveni desmitā daļa ir valsts pakalpojumu cenrāži, ko MK izskatīs arī šodien, un desmitā daļa – nodevas,” saka S. Bajāre. „Valsts ir iniciatīvas „Godīgs eiro ieviesējs” dalībnieks un rādīs priekšzīmi – visas cenas un nodevas no latiem uz eiro tiek pārrēķinātas pēc matemātiskā principa, vai par labu valsts iedzīvotājiem.”

Savukārt infografiku par plānotajiem grozījumiem likumos un MK noteikumos saistībā ar eiro, lūdzu, skatīt te.

MK darbam interesenti varēs sekot līdzi tiešraidē Internetā, kā arī mēs turpināsim informēt sabiedrību par aktualitātēm, gatavojoties eiro ieviešanai.

Informāciju sagatavoja:
Margrieta Ulmane
Valsts kancelejas Eiro komunikācijas projekta vadītāja
Tālr.: 29188230
[email protected]

Dalies ar ziņu