Skip to main content

Grozījumus pensiju likumā nedrīkst skatīt ārpus nākamā gada budžeta veidošanas procesa

Ņemot vērā Eiropas Komisijas prognozes par to, ka Latvijai 2016. gada budžeta sagatavošanā būs jāveic konsolidācija 0,3% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), Finanšu ministrija (FM) aicina valdību atbildīgi rīkoties, izskatot Labklājības ministrijas (LM) rosinātos grozījumus pensiju likumā, kam ir liela fiskālā ietekme uz valsts budžetu. Pirms šāda lēmuma pieņemšanas valdībai jābūt skaidram redzējumam par to, kurām nozarēm un kādā apjomā būs jāsamazina izdevumi, lai nodrošinātu LM iniciatīvu.

Pensiju palielināšana ir ļoti svarīgs jautājums, lai uzlabotu to saņēmēju finansiālo situāciju un labklājību. Tomēr LM virzītie grozījumi pensiju likumā 2016. gada budžetā pilnībā izsmeļ jelkādas iespējas citām nozarēm nodrošināt jau piešķirtos līdzekļus, piemēram, skolotājiem, ārstiem, medmāsām, policistiem un citiem, kuri saņem finansējumu no nodokļu maksātāju naudas. Nav pieņemami, ka LM šo jautājumu virza ārpus nākamā gada budžeta veidošanas procesa, kas ir netaisnīgi pret visām pārējām nozarēm.

Šādu lēmumu, kuram ir būtiska ietekme uz kopējo valsts budžeta deficītu, nedrīkst skatīt ārpus kopējā 2016. gada budžeta veidošanas procesa. Par to ir jāizlemj tikai tad, ja ir skaidrs, kā šos izdevumus kompensēt.

Kaut arī šobrīd sociālajā budžetā ir izveidojies neliels pārpalikums, tas ir tādēļ, ka no 2014. gada piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām tiek finansētas no pamatbudžeta. Ja maksājumi tiktu veikti no speciālā budžeta ieņēmumiem, tad 2016. gada sociālajā budžetā veidotos deficīts 31,7 miljonu eiro apmērā.

Jau tagad, pirms īstenota LM vēlme, ir skaidrs, ka budžetā būs nepieciešama konsolidācija 0,3% apmērā. LM virzītie grozījumi pensiju likumā 2016. gadā rada vēl papildus izdevumus 0,1% apmērā no IKP. To atbalstot, ikvienai nozarei jābūt gatavai izdevumu samazināšanai.

Jau vairākus gadus valstī ir ieviesta vidēja termiņa budžeta plānošana, kas paredz, ka turpmāko trīs gadu izdevumu līmenis ir noteikts vidēja termiņa budžeta ietvara likumā.

Ja valdība atbalstīs LM lēmumu par pensijām, kurā paredzēto pasākumu īstenošana ir saistīta ar ievērojamiem papildu valsts budžeta līdzekļiem, citām jomām vienlaikus nepieciešams kompensēt izdevumu pieaugumu, lai netiktu atstāta negatīva ietekme uz konsolidēto budžetu. Nākamā gada budžetā visām pārējām nozarēm, tajā skaitā tādām kā izglītība, veselība, iekšējā drošība, satiksme, jau no piešķirtā finansējuma būs jāsamazina izdevumi par 34,5 miljoniem eiro, reizē atsakoties no valdības iepriekš atbalstītajām prioritātēm.

Tādēļ FM aicina valdību atbildīgi izvērtēt esošo situāciju un šobrīd atbalstīt tikai tos LM virzītos grozījumus, kas saistīti ar Satversmes tiesas sprieduma izpildi un pasākumus, kam ir fiskāli neitrāla ietekme uz budžetu. Savukārt visas parējās LM ieceres, kas saistītas ar grozījumiem likumā, ir jāskata nākamā gada budžetu sagatavošanas procesā, izskatot kopā ar visām pārējām valdības prioritātēm.

Pēc Fiskālās disciplīnas padomes aplēsēm 2016. gada budžetā būtu jāveic fiskālā konsolidācija 113,8 miljonu eiro apmērā.

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu