Skip to main content

Gruzijas un Latvijas premjeru tikšanās preses konferences atreferējums

Gruzijas premjerministra un Latvijas Ministru prezidenta tikšanās preses konferences atreferējums latviešu valodā

Labdien, godātie klātesošie!

Sveicināti Latvijas un Gruzijas premjerministru preses konferencē.

Labdien visiem!

Sākam Latvijas un Gruzijas premjerministru preses konferenci. Vārds Valdim Dombrovskim. Lūdzu!

Labdien, godātie mediju pārstāvji!

VD: Vispirms vēlos pateikt paldies Gruzijas premjerministram Ivanišvili kungam par vizīti Latvijā. Jāatzīst, ka Latvijai tradicionāli ir ļoti labas, draudzīgas attiecības ar Gruziju. Arī šoreiz mēs bijām vienisprātis, ka arī turpmāk esam ieinteresēti strādāt kopā, virzīties uz priekšu ar visu būtisko jautājumu risināšanu gan divpusējā sadarbībā, gan arī kontekstā ar sadarbību starptautiskajās organizācijās. Jāatzīst, ka neraugoties uz ciešo politisko sadarbību, kas ir starp mūsu valstīm, ekonomiskajā sadarbībā saskatām, ka ir liels neizmantotais potenciāls, jo tirdzniecības apgrozījums starp mūsu abām valstīm tikai nedaudz pārsniedz 10 miljonus eiro. Un, acīmredzot, ir liels potenciāls to kāpināt, tāpēc mēs vienojāmies strādāt pie tā, lai aktivizētu tiešos kontaktus starp mūsu uzņēmējiem, un aktivizētu ekonomisko sadarbību. No savas puses apliecināju arī Latvijas pilnu Gruzijas Eiroatlantiskās integrācijas centieniem, tātad, virzībai uz ciešāku sadarbību kā ar Eiropas Savienību, tā arī ar NATO. Un šajā kontekstā pārrunājām arī Viļņā gaidāmo Austrumu partnerības samitu, kur, cerams, mēs varēsim sasniegt labus rezultātus arī kontekstā ar Gruzijas un ES asociācijas līguma parafēšanu, kā arī panākt progresu vairākos citos jautājumos, kas attiecas uz brīvās tirdzniecības līgumiem, vīzu liberalizāciju un citiem sadarbības aspektiem. Šajā kontekstā, gan, no savas puses arī norādīju par iespējamām bažām no Eiropas Savienības puses saistībā ar Gruzijā notiekošajiem arestiem un tiesvedības procesiem pret bijušajām augstām Gruzijas amatpersonām, ieskaitot bijušo Gruzijas premjerministru un virkni citu amatpersonu, norādot, ka šajā situācijā tiešām ir nepieciešams maksimāls caurspīdīgums un maksimāla skaidrība, pamatojot, ka šie procesi nav politiski motivēti. Tāpat pārrunājām divpusējās sadarbības jautājumus attiecībā uz Latvijas attīstības sadarbību, tajā skaitā kontekstā ar Gruzijas centieniem pārņemt pieredzi arī attiecībā uz ES likumdošanu, standartiem, citiem praktiskiem sadarbības aspektiem. Apstiprināju Latvijas gatavību šajos jautājumos turpināt sadarbību un, ja ir kādi konkrēti jautājumi no Gruzijas puses, no Latvijas puses tos maksimāli atbalstīt. Jebkurā gadījumā, gribēju vēlreiz pateikties premjerministram Ivanišvili arī par dalību Rīgas Konferencē un ceru, ka šī vizīte palīdzēs vēl tālāk nostiprināt sadarbību starp Latviju un Gruziju.

Ivanišvili: Man ir liels prieks apmeklēt Latviju šīs oficiālās vizītes ietvaros. Latvija, kā zināms, ir patiess Gruzijas draugs starptautiskajā mērogā, kas atbalsta Gruzijas centienus iekļauties ES un Eiroatlantiskajās organizācijās. Latvija ir aktīvi atbalstījusi Gruzijas teritorijas atjaunošanu un nedalāmības saglabāšanu. Un es personīgi un Gruzijas tautas vārdā vēlos no sirds pateikties Latvijai par to. Gruzijai un Latvijai ir kopīga pagātne un vērtības, kas ir garantija un stabils pamats mūsu tālākajai sadarbībai, veiksmīgai sadarbībai. Kas attiecas uz tikšanos ar Ministru prezidentu Dombrovska kungu, tās laikā mēs apspriedām gan politiskas, gan ekonomiskas dabas jautājumus. Kas attiecas uz ekonomisko sadarbību, diemžēl, nav īpaši daudz ar ko palielīties – mums ir iespēja būtiski padziļināt ekonomiskās saites starp mūsu valstīm. Neskatoties uz to, mēs lepojamies ar draudzīgajām attiecībām un to politisko sadarbību, kas izveidojusies abu valstu starpā. Un esmu pārliecināts, ka ekonomiskajām saitēm ir jākļūst tikpat ciešām kā sadarbībai politiskajā līmenī. Tāpat man ir arī prieks, ka vizītes ietvaros varu piedalīties Rīgas konferencē. Kas attiecas uz citiem tikšanās laikā pārrunātajiem jautājumiem, vēlos informēt, ka mēs detalizēti pārrunājām ar Viļņā gaidāmo samitu saistītos jautājumus un saņēmām apliecinājumu, ka Latvija atbalstīs mūsu pozīciju šajā sanāksmē. Mēs savukārt centīsimies nodrošināt, ka mūsu dalība šajā samitā ir konstruktīva. Mans kolēģis – Ministru prezidents Dombrovska kungs – izrādīja arī interesi par Gruzijas iekšpolitiskajiem notikumiem. Es apliecināju, ka esam gatavi strādāt atklāti, kā arī sniegt draugiem un kolēģiem visu nepieciešamo informāciju. Tāpat informēju Latvijas kolēģi par gaidāmajām Gruzijas prezidenta vēlēšanām. Es apliecināju kolēģim, ka šīs vēlēšanas būs ne tikai eiropeiskas, bet arī tiešām atklātas, godīgas un demokrātiskas. Mēs secinājām, ka nav nekādu redzamu šķēršļu tālākai mūsu politisko, ekonomisko un draudzīgo saišu padziļināšanai. Es apliecināju ministru prezidentam Dombrovskim, ka mēs turpināsim strādāt pie demokrātisko vērtību nostiprināšanas un labklājības līmeņa celšanas mūsu valstī. Noslēgumā gribētu vēlreiz izmantot iespēju no sirds pateikties par Latvija laipno atbalstu, sadarbību un palīdzību, ko mūsu valsts ir tik daudzus gadus baudījusi.

M: Mums ir nedaudz laika dažiem jautājumiem. Sāksim ar Gruzijas žurnālistu jautājumiem.

GŽ (Rustavi 2 kanāls): Jūs pārrunājāt iespējas padziļināt abu valstu starpā notiekošo sadarbību ekonomiskajā sfērā. Vai varētu,lūdzu, precizēt – kurās jomās tieši paredzēts veicināt ekonomisko sadarbību un kādi būs pirmie soļo šajā virzienā?

VD: Jā. Tātad, kas attiecas uz abu valstu ekonomisko sadarbību, tad, tiešām, mēs uzskatām, ka šajā sadarbībā ir liels neizmantotais potenciāls. Kā jau es minēju, tirdzniecības apgrozījums starp mūsu valstīm tikai nedaudz pārsniedz 10 miljonus eiro. Līdz ar to būtiskākais jautājums ir – kādā veidā nodrošināt to, ka mūsu uzņēmumi savstarpēji labāk viens otru iepazīst un kādā veidā mēs varam kāpināt savstarpējo tirdzniecības apgrozījumu, kas faktiski, es ceru, zināmā mērā tiks panākts arī šīs vizītes laikā. Mēs redzam arī, ka no Gruzijas ir pietiekami plaša delegācija, bet jebkurā gadījumā arī vienojāmies, ka šeit ir jāstrādā vēl pie papildus uzņēmēju vizīšu apmaiņas iespējām. Tātad, ļaujot katrai valstij iepazīt otras valsts iespējas un skatīties, kurās jomās mēs varam kāpināt savstarpējo tirdzniecības apgrozījumu, kādā veidā mēs varam veicināt tūrismu starp abām valstīm, jo arī tur ir pietiekami liels potenciāls, ņemot vērā arī tiešos reisus, kas ir starp Rīgu un Tbilisi, ko nodrošina „airBaltic”, un, protams, sadarbība arī vairākos citos virzienos.

I: Es pilnībā piekrītu Ministru prezidenta teiktajam, jo tūrisma attīstīšana ir svarīga abām valstīm. Gruzīniem ļoti patīk Rīga un Latvija, tādēļ tūrisms ir joma, kurā mēs noteikti varam veidot ciešāku sadarbību. Protams, mums nevajadzētu aprobežoties ar tūrismu vien. Ir neskaitāma virkne jomu un jautājumu, kuros mēs varam sadarboties ciešāk. Tādēļ ir labi, ka šī vizīte ir izpelnījusies arī plašu žurnālistu uzmanību. No ilgtermiņa viedokļa, protams, daudz kas ir atkarīgs no uzņēmējiem, jo tirdzniecības un citu kontaktu padziļināšana ir viņu rokās. Valsts amatpersonu un politiķu uzdevums ir radīt labvēlīgus apstākļus tālākai ekonomisko saišu stiprināšanai abu valstu starpā, bet, vēlos vēlreiz uzsvērt, ka šajā procesā izšķiroša loma ir pašiem uzņēmējiem.

M: Jautājums no Latvijas Radio.

LR: Jautājums no LR. Jautājums Gruzijas premjeram. Latvijas premjers norādīja, ka mēs joprojām atbalstām Gruzijas vēlmi tuvināties Eiropas Savienībai. Pēdējā laikā ir parādījušās šaubas vai Gruzija joprojām vēlas saglabāt šo kursu, vai pēc prezidenta vēlēšanām kaut kas mainīsies – kāds ir Gruzijas kurss, kas ir sagaidāms pēc gaidāmajām prezidenta vēlēšanām? Vai tas būs vērsts uz Eiropu vai vairāk uz Eirāziju?

I: Esmu pārliecināts, ka pēc prezidenta vēlēšanām nekas nemainīsies, mūsu valsts stratēģiskie mērķi nemainīsies – esmu par to pārliecināts. Integrācija ES un NATO ir Gruzijas tautas izvēle. Jums, iespējams, ir zināms, ka šajā jautājumā tika organizēts referendums. Un prezidenta vēlēšanas nekādi šo izvēli neietekmēs, jo tā ir gruzīņu tautas izvēle. Gribētu vēlreiz uzsvērt, ka mūsu prezidenta kandidāts pilnībā iestājas par integrāciju Eiropā un Eiroatlantiskajās struktūrās, kā arī to aizstāvētajām vērtībām. Un pēc prezidenta vēlēšanām darbs šajos virzienos tikai turpināsies. Par to nav nekādu šaubu. Ja runājam par Eirāzijas Savienību vai jebkuru citu savienību, vēlos jums teikt, ka mēs rūpīgi izsveram šo savienību piedāvāto un esam gatavi ar tām godprātīgi sadarboties, taču nedarīsim to uz mūsu prioritāšu un vērtību – Eiropas un Eiroatlantiskās integrācijas – rēķina. Par to nav nekādu šaubu.

M: Paldies par atbildēm un paldies visiem par piedalīšanos!

Dalies ar ziņu