Skip to main content

Identificēti konkrēti uzdevumi ēnu ekonomikas apmēra samazināšanai līdz ES vidējam līmenim

Ceturtdien, 7. janvārī, Ministru prezidentes Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes sēdē valdības pārstāvji, kā arī sociālie un sadarbības partneri iepazīsies ar Valsts iestāžu darba plānu ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020. gadam, tajā iekļautajiem stratēģiskiem rīcības virzieniem un apkopotajiem uzdevumiem, lai ēnu ekonomikas apmērs Latvijā līdz 2020. gadam sasniegtu Eiropas Savienības (ES) vidējo līmeni. Tāpat sanāksmē plānots vienosies par turpmāko darbības gaitu.

“Mums jāpanāk, ka ikviens sabiedrības loceklis izprot ēnu ekonomikas postošo ietekmi uz valsts ekonomiku. Ikvienam ir jāizprot, ka ēnu ekonomika ne tikai kropļo veselīgu konkurenci uzņēmējdarbības vidē, bet arī būtiski ierobežo iedzīvotāju labklājības attīstību un kopējās valsts izaugsmes iespējas. Tāpēc ēnu ekonomikas mazināšana ir valsts kopējs uzdevums, kurā jāiesaistās visām valsts pārvaldes iestādēm un arī sociālajiem partneriem,” uzsver finanšu ministrs Jānis Reirs.

Pamatojoties uz iepriekšējā padomes sēdē nolemto, Finanšu ministrija no valsts pārvaldes iestādēm un nevalstiskajām organizācijām saņēma vairāk ne kā simts priekšlikumus ēnu ekonomikas ierobežošanai. Daļa no šiem uzdevumiem jau ir izvērtēti un tiek īstenoti citu dokumentu ietvaros, savukārt pārējos priekšlikumus Finanšu ministrija apkopojusi plāna projektā. Tajā iekļautie pasākumi paredz jaunus rīcības virzienus ēnu ekonomikas ierobežošanai.

Plāna projektā ir identificēti konkrēti uzdevumi, kas būtu jāīsteno, lai ēnu ekonomikas apmērs Latvijā līdz 2020. gadam samazinātos līdz ES vidējam līmenim. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi un starptautiskās labās prakses piemērus, jaunā plāna projektā būtiski paplašināts to pasākumu apjoms, kas attiecas uz konkrētām nozarēm, kur ir apzināts lielākais ēnu ekonomikas īpatsvars – būvniecība, transporta nozare, tirdzniecība, pakalpojumu sniegšanas joma.

Sēdes laikā dalībnieki vienosies par turpmāko rīcību plāna ieviešanā un ēnu ekonomikas mazināšanas monitorēšanā.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
LR Finanšu ministrijas
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr.: (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu