Skip to main content

Iekšlietu ministre neatbalsta Valsts policijas priekšnieka amata savienošanu ar Valsts policijas koledžas docenta amatu

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece ir iepazinusies ar Valsts policijas (VP) priekšnieka Arta Velša 9. maijā sniegtajiem paskaidrojumiem par Iekšlietu ministrijas 2011. gada 23. februāra lēmuma Nr. 20 „Par atļauju A. Velšam savienot amatu” atcelšanu un nolēmusi neatbalstīt VP priekšnieka amata savienošanu ar Valsts policijas koledžas docenta amatu. Šāds lēmums pieņemts balstoties uz likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, kā arī ņemot vērā Valsts kontroles sniegto atzinumu par VP konstatētajiem pārkāpumiem.

L. Mūrniece arī norāda, ka ņemot vērā plašo VP veicamo uzdevumu apjomu, ir mainījušies amata savienošanas tiesiskie un faktiskie apstākļi. Ņemot vērā A. Velša kā iestādes vadītāja lielo veicamo darbu apjomu, amata savienošana ar Valsts policijas koledžas Tiesību katedras docenta amatu var kaitēt A. Velša tiešo dienesta pienākumu pildīšanai pilnā apjomā un kvalitātē.

Jāatgādina, ka VP ir jāveic virkne darbības optimizācijas pasākumu, piemēram, jāizveido motivētu atlīdzības sistēmu, atbilstoši Valsts kontroles dotajām norādēm jāsakārto izglītības iestāžu finansiālās darbības principi, kā arī jānovērš Valsts kontroles ziņojumā norādītie trūkumi, kas saistīti ar nelietderīgu līdzekļu izlietojumu un normatīvo aktu prasību rupjiem pārkāpumiem.


Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu