Skip to main content

Iekšlietu ministrija nodod īpašumu Pļaviņu novada pašvaldībai

Otrdien, 7. decembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Ministru kabineta rīkojuma projekts ” Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 26, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, nodošanu Pļaviņu novada pašvaldības īpašumā”.

Saskaņā ar rīkojumu, valsts nekustamais īpašums Daugavas ielā 26, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā, tiek nodots bez atlīdzības Pļaviņu novada pašvaldībai pašvaldības funkcijas nodrošināšanai – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Līdz šim minētais nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes vienības 1704 m2 platībā un divām būvēm, tika izmantots Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigādes Pļaviņu posteņa uzdevumu nodrošināšanai, kas tagad ir pārvietots uz piemērotākām telpām Atvaru ielā 5, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

Dalies ar ziņu