Skip to main content

Iekšlietu ministrijas dienestos speciālās dienesta pakāpes saglabās tiem, kuri ikdienā riskē ar savu dzīvību

Iekšlietu ministre Linda Mūrniece, balstoties uz Iekšlietu ministrijas darba grupas izstrādātajiem priekšlikumiem, kas guvuši arī arodbiedrību atbalstu, ir pieņēmusi lēmumu izstrādāt jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas dienestos – Valsts policijā(VP), Valsts robežsardzē(VRS) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā(VUGD).

Viens no uzdevumiem paredz dienestiem ne vēlāk kā līdz 2016. gada 1. jūlijam realizēt atteikšanos no speciālajām dienesta pakāpēm tām amatpersonām, kuras dienestos veic atbalsta funkcijas.

Līdz ar to, speciālās dienesta pakāpes netiks saglabātas, piemēram, personāla, lietvedības, finanšu, nodrošinājuma, juridisko nodaļu, starptautiskās sadarbības, informācijas tehnoloģiju, sabiedrisko attiecību un telekomunikāciju darbiniekiem. Kopumā šīs izmaiņas varētu skart 787 personas. Vienlaikus dienesta vadītājiem būs tiesības noteikt atsevišķus izņēmumus, kam dienesta pakāpes tiek saglabātas.

Ilgtermiņā atalgojuma sistēmā plānotās izmaiņas varētu dot 3,4 miljonu latu ietaupījumu.

„Lai mēs varētu motivēt darbiniekus ar konkurētspējīgu atalgojumu un mūsu dienestos strādātu patiešām labākie policisti, ugunsdzēsēji un robežsargi, esam spēruši nozīmīgu soli darba samaksas sistēmas sakārtošanā. Ir svarīgi, ka turpmāk atalgojums tiks noteikts atbilstoši veicamajām funkcijām, kā arī veicot darbinieku individuālu novērtēšanu, nevis algu nosakot tikai atbilstoši amatiem, kā tas bijis līdz šim,” norāda L. Mūrniece.

Savukārt darba grupas vadītājs, IeM Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs norāda, ka sagatavotie priekšlikumi atbilst strukturālo reformu garam, jo tiek sakārtoti tiešo un atbalsta funkciju amati, nodrošinot sociālo taisnīgumu un sociālā budžeta stabilitāti ilgtermiņā.

Nolemts maksimāli visas piemaksas integrēt mēnešalgā, ja amatpersonas amata pienākumu izpilde pastāvīgi saistīta ar īpašu risku un dienesta specifiku. Tiks arī veidota jauna amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm novērtēšanas sistēma, ņemot vērā katra cilvēka individuālo novērtējumu.

Nolemts arī turpināt darbu pie tā, lai atteiktos no Valsts policijai neraksturīgajām funkcijām. Valsts policijai uzdots turpināt darbu pie objektu apsardzes un konvojēšanas funkcijas daļējās nodošanas pamatojuma un nepieciešamo pasākumu izstrādes un īstenošanas, kā arī virzīt grozījumus likumā „Par tiesu varu” 115. panta ceturtajā daļā, atsakoties no tiesu apsardzes funkcijas.

VP, VRS un VUGD līdz šā gada 1.septembrim ir jāiesniedz Iekšlietu ministrijā apstiprinātus plānus, kā notiks pakāpeniska pāreja uz amatu pārveidošanu. Dienestiem arī uzdots izvērtēt esošo atbalsta funkciju veicēju apmēru un veicamo pienākumu apjomu un līdz 2011.gada 1.oktobrim sagatavot informāciju par atbalsta funkciju veicēju optimizēšanas iespējām.
Savukārt, ministrijas atbildīgajām struktūrvienībām uzdots, šā gada otrajā pusē izstrādājot normatīvo aktu projektus jaunajai darba samaksas sistēmai, iesaistīt arī sociālos partnerus. IeM valsts sekretārei uzdots nodrošināt kontroli par secinājumos noteikto uzdevumu izpildi.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu