Skip to main content

IeM koordinēs Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas ieviešanu

Otrdien, 30. novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināts MK rīkojuma projekts, kas paredz noteikt Iekšlietu ministriju (IEM) par atbildīgo institūciju Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) izveidošanā.
Šīs sistēmas mērķis ir ierobežot nelegāli ES teritorijā ieceļojošo trešo valstu pilsoņu skaitu, samazināt nelegālo imigrantu skaitu, kas iet bojā šķērsojot ES jūras robežas, kā arī paaugstināt ES iekšējo drošību, uzlabojot pārrobežu noziedzības novēršanu.
Vienlaikus rīkojuma projekts uzdod iekšlietu ministram izstrādāt un apstiprināt EUROSUR sistēmas ieviešanas plānu un reizi pusgadā informēt MK par ieviešanas progresu. Par līdzatbildīgajām institūcijām projekta ieviešanā noteiktas Aizsardzības ministrija un Satiksmes ministrija.

EUROSUR sistēma ir vērsta uz ES ārējo dienvidu un austrumu robežu kontroli, realizējot to gan uz sauszemes, gan jūras robežām, kā arī paredzot izveidot kopējo tehnisko ietvaru, lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp dalībvalstu iestādēm un veicinātu jaunāko tehnoloģiju izmantošanu robežu kontrolei un uzraudzībai.
Projekta ietvaros, izmantojot Eiropas Ārējo robežu fonda līdzekļus, paredzēta, piemēram, pašreizējās novērošanas un uzraudzības sistēmas uzlabošana un valstu robežu uzraudzības sistēmu modernizācija.
Piedaloties EUROSUR sistēmas projekta realizācijā, Valsts robežsardze kļūs par kopējās Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas daļu, kā arī modernizējoties, paaugstinās operatīvās plānošanas un reaģēšanas spējas uz Latvijas ārējās robežas, lai nepieļautu nelikumīgu robežšķērsošanu un efektīvāk apkarotu pārrobežu noziedzību.

Jāatgādina, ka apņemšanās izveidot EUROSUR sistēmu tika apstiprināta 2008.gadā notikušajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē.
 

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

Dalies ar ziņu