Skip to main content

VJO darba grupas

VJO ir septiņas darba grupas, un ikviens biedrs var darboties vienā vai vairākos sevi interesējošos virzienos. Izstāties no darba grupas un iet citu – sev vairāk interesējošu ceļu – ir viegli. Vienkārši informē savas grupas vadītāju, un šķirieties kā draugi!

Jauntnes organizācijas darba grupās vari palīdzēt aizraujoši stāstīt par mūsu darbu un viedokli par Latvijas un pasaules aktualitātēm gan partijai, gan sabiedrībai kopumā, strādāt pie jaunu biedru piesaistes visā Latvijā, organizēt pasākumus, veidot un formulēt savas politikas iniciatīvas vai aktīvi iesaistīties vēlēšanu kampaņās.

VJO Komunikācijas darba grupa

Madara Lukaševica

Partijas VIENOTĪBA Jaunatnes organizācijas valdes locekle, VJO Komunikācijas darba grupas vadītāja

Publikācijas VJO sociālo tīklu profilos – arī tas ir šīs grupas darbs. Grupā jaunieši aktīvi pauž savu viedokli par komunikācijas elementiem, izstrādā vizuālos materiālus sociālajiem tīkliem, spriež par nepieciešamajiem uzlabojumiem komunikācijā.

VJO Ārlietu darba grupa

Arnis Pēteris Rozentāls

Partijas VIENOTĪBA Jaunatnes organizācijas valdes loceklis, VJO ārlietu sekretārs, VJO ārlietu darba grupas vadītājs

Ārlietu darba grupa ir atbildīga par VJO ārpolitiku – VJO viedokļa formulēšanu saistībā ar ārpolitiskiem jautājumiem un sadarbību ar citu valstu organizācijām. Otrs darbības virziens ir sadarbība ar VJO ārējiem partneriem, veicinot VJO biedru pieredžu apmaiņu ar citu valstu jauniešiem.

VJO Politisko iniciatīvu darba grupa

Markuss Ginters

Partijas VIENOTĪBA Jaunatnes organizācijas valdes loceklis, VJO politisko iniciatīvu darba grupas vadītājs

Darba grupas uzdevums ir sekot līdzi Latvijas iekšpolitikai un racionāli paust savu viedokli. Kā veidot savu politisko inciatīvu, ja neesi darba grupā? Vērsies pie šīs darba grupas, lai kopīgiem spēkiem formulētu VJO viedokli sev aktuālajā jautājumā. Strādāsim ar mūsu kolēģiem pašvaldībās, Saeimā vai Ministru kabinetā,  lai šis jautājums nonāktu Latvijas politiskajā dienaskārtībā.

VJO Iekšlietu darba grupa

Loreta Abakoka

Partijas VIENOTĪBA Jaunatnes organizācijas valdes locekle, VJO Iekšlietu darba grupas vadītāja

 

VJO Vēlēšanu un politiskās iesaistes darba grupa

Jānis Zariņš

Partijas VIENOTĪBA Jaunatnes organizācijas valdes loceklis, VJO Vēlēšanu un politiskās iesaistes darba grupas vadītājs

 

Reģionālā darba grupa

Raivis Žihars

Partijas VIENOTĪBA Jaunatnes organizācijas valdes loceklis, VJO Reģionālās darba grupas vadītājs

Darba grupas mērķis ir intensificēt VJO reģionālo nodaļu darbību un veicināt jaunatnes pilsonisko iesaisti visā Latvijas teritorijā. Aktīvi sadarbojamies ar VIENOTĪBAS reģionālajiem līderiem un pārstāvjiem, lai atrastu un uzrunātu potenciālos jauniešus – reģionu līderus. Šīs darba grupa organizē VJO pasākumus un sadarbojas ar citām organizācijām. Pievienojoties darba grupai, jaunietis tiek aicināts domāt, plānot un rīkot pasākumus visiem VJO biedriem un interesentiem, palīdzēt veidot un uzturēt sadarbību ar citām politiskajām organizācijām Latvijā.