Skip to main content

Imigrācijas likuma izmaiņas nesniedz solīto ekonomisko labumu

Kopš 1. jūlija, kad stājušies spēkā strīdīgie grozījumi Imigrācijas likumā, un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) ir saņēmusi 8 uzturēšanās atļauju pieprasījumus. Darījumu raksturs ļauj uzskatīt, ka likuma izmaiņas nedod to ekonomisko labumu valstij, kāds tas sākotnēji bija iecerēts, ieviešot šīs jaunās normas, jo izmaiņas likumā līdz šim lielākoties izmantojuši ārzemnieki, kas jau līdz šim uzturējās Latvijā tikai ar citu pamatojumu.

„Skatoties uzturēšanās atļauju pieprasījumus, ir redzams, ka solītās milzīgās investīcijas Latvijas ekonomikā neieplūst. Piemēram, trijos nekustamā īpašuma iegādes gadījumos dzīvoklis ir pārdots ģimenes lokā, tēvs pārdod dēlam, vīrs – sievai. Līdz ar to valsts finansiāli iegūst tikai valsts nodevas veidā, nevis solīto milzīgo investīciju veidā,” norāda iekšlietu ministre L. Mūrniece.

„Izskatās, ka ar šiem grozījumiem Imigrācijas likumā mēs vienkārši esam atvieglojuši iespēju iegūt uzturēšanās atļauju tiem ārzemniekiem, kas jau darbojas Latvijā, un viņu ģimenes locekļiem, nevis piesaistām jaunus investorus.”

Piecos no astoņiem uzturēšanās atļauju pieprasījuma gadījumiem ir iegādāts nekustamais īpašums (3 Jūrmalā; 2 Rīgā), divos gadījumos ārvalstnieki ir investējuši vismaz 25 000 uzņēmuma pamatkapitālā, savukārt 1 gadījumā ir ieguldīts Ls 200 000 bankas subordinētajā kapitālā. „Līdzīgi ir arī ar investīcijām uzņēmumu pamatkapitālā – mēs redzam, ka uzņēmumos investē ārzemnieki, kas līdz tam Latvijā uzturējušies kā šo uzņēmumu valdes locekļi. Tā ir daudz vienkāršāk, nekā visu laiku sekot līdzi, lai uzņēmums būtu radījis noteiktu skaitu darba vietu, maksājis nodokļus, nesis ekonomisko labumu valstij,” papildina L.Mūrniece. Divos gadījumos jau pieņemts pozitīvs lēmums un izsniegtas uzturēšanās atļaujas. Pārējie dokumenti vēl tiek izskatīti. Lielākā interese ir no Krievijas pilsoņiem, jo 6 iesniedzēji ir Krievijas pilsoņi, 1 Ukrainas un 1 Izraēlas pilsonis.

Viktorija Šembele
LR Iekšlietu ministres padomniece
Tālr.: 67829044, 29468106 

Dalies ar ziņu