Skip to main content

Informē par 2013. gada sākumā paveikto eiro ieviešanai

Otrdien, 2. aprīlī, Ministru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto ziņojumu par šā gada pirmajos divos mēnešos paveikto eiro ieviešanai Latvijā un plānotajiem uzdevumiem turpmākajos divos mēnešos. FM informēja, ka visas piecas eiro ieviešanas Vadības komitejas padotībā izveidotās darba grupas ir strādājušas atbilstoši Latvijas Nacionālajam eiro ieviešanas plānam, tai skaitā ir sagatavojušas priekšlikumus grozījumiem plānā, kas jau 26. martā ir apstiprināti MK.

Galvenās ierosinātās izmaiņas plānā ir saistītas ar aktivitātēm, kas skar informāciju par normatīvo aktu pielāgošanu un papildu pasākumiem sabiedrības informēšanai gan sagatavošanās periodā, gan arī intensīvajā periodā, sākot no šā gada jūlija, kad kļūs zināms Eiropas Savienības Padomes lēmums par Latvijas uzaicināšanu ES ekonomikas un monetārajā savienībā. Tāpat plānā precizēta arī informācija par iespēju iedzīvotājiem, jau sākot no šā gada 10. decembra, iegādāties skaidrās naudas sākumkomplektu (10 latu jeb 14,23 eiro vērtībā), kas tiks pārdots kredītiestādēs un Latvijas Pasta valsts 302 pakalpojumu sniegšanas vietās.

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa šobrīd aktīvi sadarbojas ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām un uzņēmējiem, lai izskaidrotu eiro ieviešanas procesu un palīdzētu tam sagatavoties. Nākamajā pārskata periodā darba grupa sadarbībā ar pašvaldībām izstrādās detalizētu informēšanas plānu reģionu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, organizēs filmas „Dzīvot labāk” bezmaksas seansus un profesionālos seminārus, kā arī nodrošinās citas komunikācijas aktivitātes.

Valsts administrācijas darba grupas ietvaros tika organizēta informācijas sistēmu projektu vadītāju tikšanās un apzināti iemesli, kāpēc kavējas valsts specifisko informācijas sistēmu pielāgošanas darbi. FM aicina pastiprināt ministriju kontroli par šī uzdevuma izpildi. Gan pašvaldībām, gan valsts institūcijām, gan uzņēmējiem neaizstājams palīgs būs eiro ieviešanas vadlīnijas par dažādiem praktiskiem jautājumiem, piemēram, kā veikt normatīvo aktu pielāgošanu, grāmatvedības uzskaiti, nodokļu maksājumus, valūtas kursa piemērošanu, statistikas pārrēķinu, kā izmantot viennolūka maksājumu instrumentus un kā strādāt ar kases aparātiem vienlaicīgās apgrozības periodā.

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupas ietvaros darbu ir sākusi Skaidras naudas nomaiņas darba apakšgrupa, kas ir atbildīga par skaidras naudas priekšpiegādes un sākumkomplektu loģistiku, kā arī grāmatvedības un drošības jautājumiem saistībā ar šīm divām aktivitātēm. Apakšgrupu vada Latvijas Banka un tajā strādā komercbanku, naudas pārvadājumu un apstrādes uzņēmumi, Latvijas Pasta un Iekšlietu ministrijas pārstāvji. Vēlāk darba grupā tiks iesaistīti arī tirdzniecības uzņēmumi.

Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa ir papildinājusi eiro ieviešanas plānu ar Konkurences padomes plānotajām aktivitātēm, kas paredz preventīvās pārbaudes un kontroli par to, vai tirgus dalībnieki neveic aizliegtas vienošanās eiro ieviešanas procesā. Lai nodrošinātu aptverošāku cenu kontroli, darba grupa paredz cenu pārbaudēs intensīvāk iesaistīt Patērētāju tiesību aizsardzības centru un nevalstiskās organizācijas. Vienlaikus Ekonomikas ministrija ir izsludinājusi publisko iepirkumu kampaņas „Godīgs eiro ieviesējs” organizēšanai.

Detalizētu informatīvo ziņojumu skatīt MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu