Skip to main content

Īrijas prezidentūra apņēmusies pabeigt ES budžeta apstiprināšanu tuvākajās nedēļās

6. jūnijā Ministru prezidents Valdis Dombrovskis tikās ar Īrijas premjeru Endu Keniju (Enda Kenny), lai pārrunātu svarīgākos Eiropas Savienības (ES) dienaskārtībā esošos jautājumus, ko koordinē Īrija kā pašlaik prezidējošā valsts ES. Īpašu uzmanību premjeri veltīja pašlaik notiekošajām sarunām starp Eiropas Parlamentu, EK un Padomi ar mērķi panākt februārī noslēgtās vienošanās par nākamo ES daudzgadu budžetu no 2014.-2020.gadam apstiprināšanas procesa pabeigšanu. Īrijas premjers pauda apņemšanos šo rezultātu panākt līdz mēneša beigām, kad noslēgsies arī Īrijas prezidentūra.

E.Kenijs pauda Īrijas gandarījumu par Latvijas panākumiem, saņemot pozitīvus Eiropas Komisijas (EK) un Eiropas Centrālās bankas konverģences ziņojumus, kas paver ceļu gala lēmumu pieņemšanai par Latvijas pievienošanos eirozonai ar 2014. gada 1. janvāri.

Premjeri bija vienisprātis, ka dalībvalstīm ir jākoncentrējas uz ES konkurētspējas stiprināšanu un izaugsmes veicināšanu, tostarp, mērķtiecīgi investējot nākamajā daudzgadu budžetā pieejamos ES fondus un citas programmas, nojaucot šķēršļus ES iekšējā tirgū un samazinot administratīvo slogu. Gan V.Dombrovskis, gan E.Kenijs atzinīgi vērtēja ES līmenī uzsāktās iniciatīvas jauniešu bezdarba samazināšanai, kam tiks piešķirti arī kopējā budžeta līdzekļi.

E.Kenijs informēja V.Dombrovski, ka Īrijas prezidentūra turpina darbu pie sagatavošanās darbiem banku savienības izveidē, kur būs nepieciešams arī tālāks Latvijas atbalsts. Īrijas premjers uzsvēra arī ES līmenī uzsāktās iniciatīvas par izvairīšanās no nodokļu nomaksas apkarošanu, ko Īrija bija izvirzījusi kā vienu no savas prezidentūras prioritātēm. Premjeri bija vienisprātis, ka jāturpina uzlabot sadarbība un informācijas apmaiņa starp ES dalībvalstīm, lai samazinātu iespējas izvairīties no nodokļu nomaksas.

Tāpat E.Kenijs apsveica Latviju ar saņemto Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) aicinājumu uzsākt pievienošanās sarunas un norādīja, ka pieeja OECD pētījumiem un ekspertīzei ir bijusi ļoti noderīga Īrijai, veidojot efektīvākas nozaru politikas.

Premjeri sarunā pieminēja arī darbaspēka migrācijas jautājumus, tostarp lielo Latvijas iedzīvotāju skaitu, kas strādā Īrijā. V.Dombrovskis uzsvēra, ka Latvijai ir ļoti svarīgi saglabāt saikni ar Īrijā dzīvojošajiem tautiešiem, tādēļ uzsākta virkne valsts finansētu iniciatīvu, lai sniegtu tiem nepieciešamo atbalstu gan kultūras, valodas, tradīciju un citu latviskās identitātes iezīmju saglabāšanā. Premjers norādīja, ka Latvija cer nākotnē šos cilvēkus sagaidīt atgriežamies dzimtenē, un tādēļ ir svarīgi turpināt darbu pie ekonomikas attīstības, atbalstot jaunu, labi apmaksātu darbavietu veidošanos. E.Kenijs norādīja, ka Īrijā augstu vērtē strādājošo Latvijas un citu valstu iedzīvotāju ieguldījumu ekonomikas attīstībā un atzina, ka Īrijai ir plaša pieredze, strādājot ar daudzajiem miljoniem īru izcelsmes cilvēku visā pasaulē. E.Kenijs apliecināja Īrijas gatavību šajā pieredzē dalīties.

V.Dombrovskis sarunā ar Īrijas premjeru uzsvēra, ka Latvijai bažas raisa augstais fiktīvo laulību skaits Īrijā starp Latvijas pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem. E.Kenijs apstiprināja, ka Īrijas valdība pievērš pastiprinātu uzmanību šim jautājumam, uzlabojot atbildīgo iestāžu darbu un gatavojot izmaiņas likumdošanā ar mērķi samazināt fiktīvo laulību risku.

Foto no V. Dombrovska tikšanās ar E.Keniju

Papildus informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected]

Dalies ar ziņu