Skip to main content

Izglītības un zinātnes ministres Inas Druvietes apsveikums jaunā mācību un akadēmiskā gada sākumā

Skolēni, skolotāji, studenti, mācībspēki un vecāki!

Vislabākais skolotājs ir tas, kurš parāda virzienu, kurā skatīties, taču nesaka, kas ir jāierauga. Mēs katrs savā dzīvē esam sastapuši šādus skolotājus un profesorus, kāds fizikā, kāds algebrā, cits zīmēšanā vai valodās. Un, pat ja esam aizmirsuši mācītā nianses, atceramies to brīvības, radošā gara un spēka pieplūduma sajūtu, ko viņi mums ir devuši.

Labu izglītību nav iespējams raksturot vienā vārdā. Tā aptver gan plašu zināšanu un prasmju lauku un specializāciju vienlaikus, gan kritisko domāšanu, spēju mācīties un izmantot apgūto dzīvē. Ir dzirdēts, ka izglītība nozīmējot iedvesmot garu, nevis piepildīt galvu. Taču es gribētu teikt, ka laba izglītība aptver to visu – tā padara cilvēku gan radošu, gan zināšanām bagātu. Mūsdienās cilvēkam nekas netiek uzspiests; demokrātija nozīmē vārda un domas brīvību, kas paredz, ka galavārds vienmēr pieder cilvēkam pašam. Izdarīt izvēli nozīmē domāt. Un tādēļ labas izglītības galvenais kredo ir tāds, ka pāri visam tā pieradina domāt koncentrēti un strukturēti.

Es zinu, ka Latvijā dzīvo talantīgi bērni un jaunieši. Es arī zinu, ka viņiem savas zināšanas nodod gaišākie pedagogu prāti. Mēs mācāmies cits no cita, atbalstām cits citu, un tas ir priekšnoteikums katra individuālajai un valsts labklājībai kopumā. Šīs sinerģijas dēļ Latvija var lepoties ar izciliem zinātniekiem, inženieriem, mediķiem, rakstniekiem, sportistiem, uzņēmējiem, visiem tiem, kuru sasniegumi mūs iedvesmo jauniem izaicinājumiem.

Jaunā mācību gada sākumā vēlu skolēniem ieraudzīt radošo garu ikkatrā no mācību priekšmetiem, skolotājiem – gandarījumu un lepnumu par savu darbu, savukārt vecākiem – drošības sajūtu, ko sniedz apziņa par tām nākotnes iespējām, ko bērniem dod kvalitatīva izglītība.

Jaunā akadēmiskā gada sākumā vēlu studentiem apjaust to spēku, ko sniedz spēja domāt kritiski, bet pasniedzējiem – iedvesmot studentus, iedvesmojoties pašiem. Novēlu droši uzsākt jauno mācību posmu, un lai 1. septembra sastapšanās prieks nezūd arī ikdienas darbu ritmā!

Veiksmi, izturību un aizrautību jaunajā mācību gadā!

Patiesā cieņā,
izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete

Dalies ar ziņu