Skip to main content

Izglītības un zinātnes ministrija turpina iesaistīt darba devējus izglītības procesā

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izstrādājusi grozījumus Profesionālās izglītības likumā, paredzot vairākas izmaiņas, kas turpinās iesāktās profesionālās izglītības reformas un veicinās profesionālās izglītības pievilcību un darba devēju iesaistes palielināšanu izglītības procesā.

Apstiprinātais grozījumu projekts izstrādāts sadarbībā ar darba devējiem, likumprojekta izstrādes procesā iesaistot tādas organizācijas kā Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Amatniecības kamera. Pamatojoties uz darba grupas lēmumu Profesionālās izglītības likumā nostiprinātas nozaru ekspertu padomju funkcijas.

Savukārt profesionālo izglītības iestāžu pārvaldības uzlabošanai un sekmīgai darba vidē balstītu mācību sistēmas ieviešanai valsts un pašvaldību dibinātajās profesionālās izglītības iestādēs likumprojektā paredzēts izveidot jaunu koleģiālu pārvaldes institūciju – konventu. Tas profesionālajās skolās veiks uzraudzības un padomdevēja funkcijas, veicinot darba devēju pieprasījumu un darba vidē balstītas izglītības pieejas ieviešanu.

Tāpat IZM ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu, kurā uzsver darba vidē balstītu mācību pieejas nozīmīgumu Latvijas attīstībai un konkurētspējas palielināšanai. Praktisko darba prasmju un pieredzes īpatsvara palielinājums mācību procesā profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem dod iespēju būt nodarbinātiem uzreiz pēc apmācības procesa beigām, vienlaikus nodrošinot darba devēju ar kvalificētu darbaspēku, kas apmācīts darbam konkrētā uzņēmumā.

Darba vidē balstītu mācību pilotprojekta īstenošana kopš 2013./2014. mācību gada ir uzsākta piecās IZM padotībā esošās profesionālās izglītības iestādēs: Ventspils tehnikumā, Ogres tehnikumā, Rīgas Valsts tehnikumā, Jelgavas tehnikumā un Valmieras Profesionālajā vidusskolā. Viena pašvaldības padotībā esoša profesionālā vidusskola – Jelgavas Amatu vidusskola – jau ir uzsākusi darba vidē balstītu mācību īstenošanu. Minētajās skolās darba vidē balstīto mācību procesā iesaistīti turpat 150 audzēkņi, kas izglītību iegūst 17 dažādās profesionālās izglītības programmās. Darba vidē balstītas mācības šajās skolās tiek īstenotas sadarbībā ar 29 uzņēmumiem.

Nākamajā mācību gadā jau 22 profesionālās izglītības iestādes plāno uzsākt darba vidē balstītu mācību īstenošanu, iesaistot aptuveni 500 audzēkņus no 43 profesionālās izglītības programmām. Sarunas par sadarbību jau notikušas ar aptuveni 180 uzņēmumiem, un uzņēmēju interese pieaug.

Likumprojekta grozījumu projekts paredz, ka turpmāk profesionālo skolu audzēkņiem būs iespēja iegūt atsevišķu dokumentu par vispārējās izglītības iegūšanu un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Visos izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentos tiks norādīts gan kvalifikācijas līmenis, gan Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis, kas atbilst arī Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.
Likumprojekts par grozījumiem Profesionālās izglītības likumā un informatīvais ziņojums par darba vidē balstītu mācību īstenošanas iespējām šonedēļ tika apstiprināts Ministru kabinetā (MK). Saskaņā ar valdības lēmumu likumprojekts tiks virzīts Saeimā steidzamības kārtībā.

Likumprojekts “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” ir pieejams MK mājaslapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40319532&mode=mk&date=2014-08-12

Informatīvais ziņojums "Par darba vidē balstītu mācību īstenošanas iespējām Latvijas profesionālās izglītības attīstības kontekstā" ir pieejams šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40319533&mode=mk&date=2014-08-12

Papildus informācija:
Kristīne Keiča
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 67047804

Dalies ar ziņu