Skip to main content

Izskata Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plānu 2013.-2015.gadam

Šodien, 15.jūlijā, Ministru kabineta komitejas sēdē izskatīts un virzīts tālākai apstiprināšanai valdībā Veselības ministrijas izstrādātais Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013.-2015.gadam.

Plāna mērķis ir samazināt mirstību no sirds un asinsvadu slimībām, kā arī riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.

Turpmākajos trīs gados paredzēts īstenot virkni pasākumu sirds un asinsvadu profilaksei un riska faktoru ietekmes mazināšanai, kas paredzētu veselību veicinošo paradumu uzlabošanu sabiedrībā, agrīnu diagnostiku, kā arī aptieku un laboratoriju iesaisti sirds un asinsvadu slimību profilaksē. Tāpat plānots uzlabot sirds un asinsvadu saslimšanu ārstēšanu, ieviešot papildu izmeklējumus dažādās iedzīvotāju vecuma grupās un mazinot rindas uz plānveida palīdzības saņemšanu. Plānā iekļauts arī pasākums uzsākt ortotopiskās sirds transplantācijas operācijas Latvijā.

Rīcības plāns paredz arī sirds un asinsvadu slimību veselības aprūpes sistēmas resursu pieejamības uzlabošanu – izstrādājot priekšlikumus cilvēkresursu un ārstniecības iestāžu nodrošinājumam un kompetencēm.

Sirds un asinsvadu slimību uzraudzībai un plāna darbības izvērtēšanai plānots pilnveidot slimību reģistrā un datu bāzēs pieejamo informāciju un veikt sabiedrības veselības pētījumus, kā arī nodrošināt valsts galvenā speciālista audita grupas izveidi, lai izvērtētu vadlīnijām krasi neatbilstošo ārstēšanas gadījumu analīzi.

Lai īstenotu augstāk minētos pasākumus, veselības nozarē papildu nepieciešams finansējums 4,7 miljoni latu (no tiem 2014.gadā 560 tūkstoši latu, 2015.gadā – 4,2 miljoni latu).

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālr.: 67876008; 26378959
[email protected]

 

Dalies ar ziņu