Skip to main content

Izsludina noteikumus par PVN atmaksas saņemšanu citā ES dalībvalstī

Ceturtdien, 8. novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts par kārtību, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, un kārtību, kādā atmaksā PVN citas ES dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam.

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ierosinājuma noteikumu projektā ir iekļauts regulējums, kas paredz, ka atmaksas pieteikumā ir jānorāda informācija par katru atmaksas dalībvalstī izrakstīto PVN rēķinu vai par katru dokumentu, kas apliecina atmaksas dalībvalstī veikto preču importu. Savukārt citas dalībvalsts atmaksas pieteikumā ir jānorāda informācija par katru iekšzemē izrakstīto PVN rēķinu vai par katru dokumentu, kas apliecina iekšzemē veikto preču importu.

Pēc VID ierosinājuma MK noteikumu projektā iekļauts arī regulējums, kas paredz, ka PVN summa, kas kļūdaini atmaksāta citas dalībvalsts pieteikuma iesniedzējam, atmaksājama valsts budžetā vai par šo summu samazināma atmaksai pieprasītā PVN summa par citiem atmaksas periodiem. Tas varētu būt, piemēram, gadījumā, ja ir mainījušies lietas faktiskie apstākļi, kuri bija par pamatu VID lēmuma pieņemšanai par atmaksājamo PVN summu, vai arī VID kļūdas vai bankas pārskaitījuma kļūdas dēļ.

Noteikumi stāsies spēkā līdz ar jauno PVN likumu 2013. gada 1. janvārī. Citu dalībvalstu atmaksas pieteikumus par atmaksas periodiem līdz 2012. gada 31. decembrim VID izskatīs saskaņā ar kārtību, kāda tika piemērota līdz 2012. gada 31. decembrim.

Noteikumu projekts pieejams MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Neimane
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu