Skip to main content

Izsludināts konkurss Slimību profilakses un kontroles centra direktora amatam

Šodien, 22. martā, Veselības ministrija (VM) izsludinājusi atklātu konkursu Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) direktora amatam.

Pretendentiem tiek prasīta atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (vēlams medicīnā vai vadības zinātnē) un ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze vadošā amatā (minētā pieredze VM, VM padotības iestādēs vai kapitālsabiedrībās, kurās VM ir valsts kapitāla daļu turētāja, tiks uzskatīta par priekšrocību). Pretendentiem jāpārzina arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti un starptautiskās konvencijas veselības aprūpes jomā, jāpiemīt zināšanām stratēģiskajā plānošanā un finanšu vadībā, prasmei definēt problēmas un noteikt skaidrus ilgtermiņa un īstermiņa mērķus. Tāpat pretendentiem jāpiemīt organizatora, komunikācijas un saskarsmes prasmēm, kā arī jābūt teicamām angļu valodas zināšanām un par vēlamām tiks uzskatītas vācu vai franču valodu zināšanas.

Dokumenti konkursam – motivēts pieteikums, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un apraksts par SPKC darbības prioritātēm un attīstības vīziju (ne vairāk kā uz 3 lapām) jāiesniedz vai jānosūta 20 kalendāro dienu laikā (līdz 11. aprīlim).

Jau ziņots, ka SPKC būs veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir sabiedrības veselības politikas īstenošana valstī. SPKC veiks valsts pārvaldes funkcijas sabiedrības veselības un epidemioloģiskās drošības jomā, kā arī funkcijas, kas saistās ar sabiedrības veselības monitoringu, slimību uzraudzību un veselības veicināšanu.

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālr.: 67876008, 26378959
[email protected]

 

Dalies ar ziņu