Skip to main content

Izveidota darba grupa dzimumu līdztiesības veicināšanai izglītības nozarē

Labklājības ministrijā (LM) izveidota darba grupa, kas līdz nākamā gada sākumam izvērtēs situāciju izglītības nozarē un izstrādās priekšlikumus sieviešu un vīriešu skaita līdzsvarošanai pedagogu vidū, par to otrdien, 19. jūnijā, vienojās Dzimumu līdztiesības komiteja. Darba grupa arī vērtēs iespējas līdzsvarot studiju virzienu izvēli vīriešu un sieviešu vidū un citus jautājumus.

Izglītība ir pirmā no nozarēm, kurā meklēs idejas sieviešu un vīriešu skaita līdzsvarošanai gan studiju izvēles ziņā, gan izglītības jomā strādājošo vidū. Piemēram, pirmsskolas izglītības sektorā visā Latvijā strādā tikai 40 vīrieši no 9386 nodarbinātajiem, turklāt astoņi no viņiem ir pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, kas liecina par to, ka, jo augstāks vadības līmenis, jo vairāk tajā strādā vīrieši.

Pēc statistikas datiem, sievietes iegūst izglītību tādās jomās kā izglītība (88,9%), humanitārās zinātnes un māksla (80,2%), veselība un sociālā aprūpe (91,2%), savukārt vīrieši – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas (61,3%), inženierzinātnes, ražošana, būvniecība ( 72,1%).

Darba grupa formulēs viedokli un izstrādās priekšlikumus par pasākumiem, kādi būtu nepieciešami, lai šo tendenci mazinātu. Plānots, ka darba grupas izpēte un priekšlikumi aptvers visu izglītības sistēmu, sākot ar pirmsskolas izglītību, noslēdzot ar augstskolām. Darba grupā strādās LM, Izglītības un zinātnes, Ekonomikas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, kā arī pārstāvji no Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un nevalstiskajām organizācijām: Resursu centra sievietēm „Marta”, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības.

LM uzsver, ka ievērojamas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem darbinieku skaita ziņā ir arī tādās nozarēs kā iekšlietas, kur 70% nodarbināto ir vīrieši, un ārlietas, kur, piemēram, no 134 Latvijas goda konsuliem tikai 18 ir sievietes. Savukārt banku un finanšu sektorā nodarbinātās sievietes vidēji saņem par 40% mazāku atalgojumu nekā tādos pašos amatos strādājoši vīrieši.

Dzimumu līdztiesības komiteja uzsver, ka darba tirgū dzimumu nelīdzsvarotībai ir negatīvas sekas, tai skaitā neelastīgs darbaspēks krīzes un bezdarba situācijās, neizmantoti talanta resursi, zemāka darba samaksa sievietēm (sievietes vidēji Latvijā saņem par 19% mazāku darba samaksu nekā vīrieši, un šai plaisai ir tendence pieaugt). Tāpat ārvalstu pētījumi rāda, ka darbavietās, kurās pārsvarā strādā viena dzimuma pārstāvji ir nelabvēlīgāks mikroklimats, zemāka uzņēmuma produktivitāte un citas negatīvas iezīmes.

Atgādinām, ka Dzimumu līdztiesības komiteju izveidoja 2010.gada martā. Tā ir koordinējoša institūcija dzimumu līdztiesības politikas jomā, kas veicina ministriju, nevalstisko organizāciju, sociālo partneru, pašvaldību un citu iesaistīto pārstāvju sadarbību, lai sekmētu dzimumu līdztiesības politikas īstenošanu, pārraudzību un pilnveidošanu.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu