Skip to main content

JAUNĀS VIENOTĪBAS Rīgas domes frakcija: Iespējamie pārkāpumi Satiksmes departamentā jāpārbauda neatkarīgai komisijai

Nolūkā nodrošināt objektīvu, taisnīgu un vispusīgu apstākļu izvērtēšanu par iespējamiem pārkāpumiem Rīgas domes Satiksmes departamentā, partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA Rīgas domes frakcija šodien domes sēdē aicinās pašvaldības deputātus lemt par neatkarīgas komisijas izveidi.

Frakcija ir sagatavojusi Rīgas domes lēmumprojektu, ar kuru plānots noteikt, ka pret divām Satiksmes departamenta amatpersonām ierosināto disciplinārlietu izskatīšanu veic neatkarīga komisija, kuras sastāvā ir amatpersonas no Rīgas domes centrālās administrācijas, proti, Juridiskās pārvaldes vadītāja, Pilsētas attīstības departamenta direktora vietniece būvniecības jautājumos un Dokumentu vadības un domes atbalsta pārvaldes vadītāja. Nolūkā nodrošināt procesa caurskatāmību, komisijai ar domes lēmumu plānots uzdot savā darbā kā novērotājus ar padomdevēja tiesībām piesaistīt pārstāvjus no Satiksmes ministrijas, biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna”, Latvijas Būvinženieru savienības, Rīgas apkaimju alianses.

Olafs Pulks, JAUNĀS VIENOTĪBAS Rīgas domes frakcijas priekšsēdētājs: “Ja ir aizdomas par nesaimniecisku rīcību ar pašvaldības līdzekļiem, tad tās ir jāpārbauda – par to nav ne mazāko šaubu. Vienlaikus šādai pārbaudei jānotiek atklāti un piesaistot ekspertus, jo tikai tā varam būt droši un pārliecināti par procesa un pārbaudes rezultātu objektivitāti.”

Pavadvēstulē, kas sagatavota pašvaldības deputātiem kopā ar lēmumprojektu, norādīts, ka komisijas izveide nodrošinās disciplinārlietu izskatīšanu juridiski korektā procesā un novēršot interešu konflikta risku. Partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA Rīgas domes frakcija vērš uzmanību uz to, ka, pārbaudi uzticot Rīgas domes izpilddirektora Jāņa Langes biroja darbiniekiem, interešu konflikta risks pastāv. To rada apstāklis, ka no amata atstādinātajām Satiksmes departamenta amatpersonām šī gada aprīlī ar izpilddirektora rīkojumu uzdots ceļu un pievedceļu seguma atjaunošanas darbus veikt ceļu uzturēšanas līgumu ietvaros, kas citā izpilddirektora rīkojumā, kas izdots šī gada jūnijā par disciplinārlietas uzsākšanu, atzīti par saimnieciski neizdevīgiem.

Lēmumprojekta sagatavotāji uzskata, ka pret Satiksmes departamenta amatpersonām ierosinātajās disciplinārlietās minētie pārkāpumi ir nopietni un apjomīgi, tādēļ aicina ievērot gan Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumu, gan Rīgas domes iekšējos noteikumus, kas paredz, ka sarežģītās lietās disciplinārlietu izskata neatkarīga komisija. Tas nodrošinātu, ka amatpersonu atbildība netiek izvērtēta vienpusīgi un ka atbildības izvērtēšanā nav iesaistītas amatpersonas, kuru pašu darbība vai bezdarbība būtu pakļaujama izvērtēšanai, kuras var būt ieinteresētas atbildības izvērtēšanas iznākumā vai kuras strādā šādu amatpersonu tiešā padotībā.

—————

JAUNĀ VIENOTĪBA ir partiju apvienība, ko veido piecas partijas – “VIENOTĪBA”, “Kuldīgas novadam”, “Tukuma pilsētai un novadam”, “Valmierai un Vidzemei”, “Jēkabpils reģionālā partija” , savukārt ar “Latgales partiju” apvienībai ir ilgstoša sadarbība kā pašvaldību, tā Saeimas darbā. Partiju apvienības valdes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

 

Papildus informācijai:
Partiju apvienības JAUNĀ VIENOTĪBA Rīgas domes frakcija
E-pasts: [email protected]
Tālr.: +371 67105863

Elīna Bīviņa
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Viļņa Ķirša padomniece
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu