Skip to main content

Jaunie un potenciālie darbinieki būs pasargāti no nelaimes gadījumiem darbā

Jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem varēs iesaistīties Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētajā projektā „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”, gūstot izpratni par darba aizsardzības un darba attiecību jautājumiem. Tas ļaus jaunajiem darbiniekiem un potenciālajiem darbiniekiem sevi pasargāt no nelaimes gadījumiem darbā.

Tas nozīmē, ka jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas ir potenciālie darba ņēmēji, būs pieejama izglītošana par drošām darba metodēm, riska faktoru ietekmi uz veselību, aizsardzības līdzekļu lietošanu. Tāpat jaunieši saņems informāciju par darba tiesiskajām attiecībām, kas būs būtisks ieguldījums šīs grupas informētības līmeņa paaugstināšanā un izpratnes veidošanā par darba drošību un darba attiecībām.

Iepriekšminēto paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”, ko otrdien, 19. martā, atbalstīja valdība.

Līdz šim projektā varēja iesaistīties darba devēji, darbinieki, komercdarbības uzsācēji, taču LM izstrādātie grozījumi paredz mērķa grupā iekļaut arī potenciālos darbiniekus – jauniešus no 13 līdz 25 gadu vecumam. Jauniešu izglītošana par darba drošību un darba attiecībām ir nepieciešama, jo saskaņā ar Valsts darba inspekcijas sniegto informāciju, 33% no nelaimes gadījumos darbavietā cietušajiem ir jaunie darbinieki, kuru darba stāžs nepārsniedz vienu gadu.

Arī pētījuma „Darba apstākļi un riski Latvijā 2009-2010” rezultāti pierāda, ka viena no lielākajām riska grupām no darba aizsardzības viedokļa ir jaunieši (īpaši vecumā no 18 līdz 24 gadiem). Viņi biežāk nekā citu vecuma grupu nodarbinātie nepievērš pietiekami lielu uzmanību darba drošības noteikumiem un prasībām, ir maz par tām informēti.

LM atgādina, ka projektu „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” īsteno Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK). Tā mērķi ir darba tiesisko attiecību un darba drošības prasību praktiskas ieviešanas sekmēšana, kā arī sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības veicināšana. Tāpat projekta mērķi ir nelegālas nodarbinātības mazināšana un sabiedrības informēšana par darba tiesiskajiem aspektiem.

LDDK īstenotā projekta kopējās izmaksas ir 3,37 miljoni latu, no tām ESF līdzfinansējums ir 85 procenti jeb 3,36 miljoni latu.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

 

Dalies ar ziņu