Skip to main content

Dana Dolženko: Jaunieši kā īpašs sociāli – politisks fenomens

Jauniešu sociālās problēmas ietver sevī daudzus aspektus. Tas ir normālas attiecības ar citām sociālajām grupām, problēmas ar ģimenes izveidošanu, izglītība, atpūta, veselība, problēmas ar profesijas iegūšanu, kas atbilstu nacionālai ekonomikai – tas nav pilns saraksts ar problēmām, kas apvieno jebkuru jauniešu grupu. Ļoti svarīga problēma ir deviantu, radikālu grupu pieaugums un jauniešu noziedzība, kā arī paaudžu konflikti.

Mūsdienās jaunatne – ir galvenais resurss sabiedrībā. Tā ir lielākā un mobilākā daļa no kopienas. Jaunatne – ir mūsu nākotne. Īpaši svarīgi ir jaunatnes politika, kura kļūst par visbūtiskāko daļu no sociālās un demogrāfiskās politikas, un ir būtisks elements valsts attīstībai.

Veicot pētījumu par krievu tautības un latviešu tautības jauniešu līdzdalību politikā, tika veikta aptauja. Aptaujā piedalījās jaunieši no 16 līdz 18 gadiem. Anektēšanā kopumā tika aptverti 187 intervēto skolēnu. No kuriem bija 94 krievu tautības skolēni ( 51 – zēni, 43 – meitenes ) , bet latviešu tautības skolēnu bija 93 ( 48 – zēni un 45 meitenes ). Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem varu apgalvot, ka jauniešu aktivitātes dalās it kā 2 grupās: līdzdalība skolas dzīvē un līdzdalība ārpusskolas.

Šie līmeņi ir ļoti dažādi. Skolās skolēni izpilda pienākumus, bet ārpusskolas jaunieši realizē savas idejas. Viņi plāno savu laiku, izveido jaunus projektus un paši izdomā aktivitātes. Līdzdalība ārpusskolas jauniešiem dot lielu pieredzi.
Politiskā līdzdalība, mūsdienās, diemžēl nav ļoti populāra. Lielākai skolēnu daļai vairāk interesē sadzīves aktualitātes. Piemēram, bezdarbs ir pati aktuālākā jauniešu problēma. Arī izglītība ir viena no svarīgākajām problēmām.

Balstoties uz manu pētījumu, var secināt, ka jauniešu līdzdalība, sabiedriskā aktivitāte ir dažādos līmeņos. Salīdzinot jauniešus pēc tautības, pētījuma rezultāti parādīja, ka neatkarīgi no tautības vīrieši ir aktīvāki politikā nekā sievietes, jo vīrieši ar savu līdzdalību politikā grib parādīt savu individualitāti un neatkarību, bet sievietes apgalvo, ka „politika – grūts darba veids, prasa zināšanas, darba iemaņas, lielu atbildību” un ar mācībām to ļoti grūti apvienot, tāpēc ar politiku vajag nodarboties pēc augstskolas beigšanas, kad būs iegūtas darba iemaņas.

Daudzi jaunieši atzīmēja negatīvi vienu no faktoriem, ka skolā pastāv informācijas trūkums par to, kā jaunieši var darboties politiskajā jomā, tāpēc balstoties uz pētījuma rezultātiem, mūsdienās Latvijā jauniešu jomā ir aspekti, kurus vajag attīstīt:
1) Nodrošināt jauniešus ar informāciju par politiskajām organizācijām;
2) Veicināt jauniešu organizāciju attīstību;
3) Radīt vairāk izglītības un nodarbinātības iespēju jauniešiem;
4) Uzlabot jauniešu iespējas pilnībā līdzdarboties sabiedrībā;
5) Veidot savstarpēju solidaritāti starp sabiedrību un jauniešiem;
6) Jāattīsta jauniešu brīvprātīgo darbu.

Vajag mudināt jauniešus aktīvi līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē un, tad mēs padarīsim savu dzīvi interesantāku,un strādāsim mūsu valsts labā!

Bloga autore: Dana Dolženko

Dalies ar ziņu